Riikliku programmi
P鮨lumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja s鋓litamine aastateks 2002-2006

T种DE ARUANNE

T腎TJA ASUTUS:  Eesti P鮨lumajandus黮ikooli Eksperimentaalbioloogia Instituut

T种DE KESTUS: Algus: 02.01.2021 L鮬p: 25.11.2020
T鲻v鮰ja esindaja: Oskar Priilinn

Vanemteadur, biol.dr.

 

T种DE T腎TJAD FINANTSEERIMISPERIOODI V腖TEL

A. P鮤it鋓tjad:

 Nimi ja eesnimi

Teaduskraad

Ametikoht

Koormus

Personalikulu *

1.     Priilinn Oskar

Biol.dr.

Vanemteadur

0,4

 

2.     Enno Tamara

3.     Peuša Hilma

Biol.dr.

Biol.knd.

Vanemteadur

Vanemteadur

0,1

0,05

 

T种DE KULUD RAHASTUSPERIOODIL (kr)

T鲻

 Personali-kulu

Soetused

Asutuse 黮dkulu

Majandus-kulu

K鋓bemaks

Kokku

Kollektsioonide inventeerimine

24000

 

6000

 

 

30000

Kollektsioonide s鋓litamine ja s黶teemne uuendamine

15000

1000

4000

 

 

20000

L黨i- ja pikaajaliseks s鋓litamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine

 

4000

1000

 

 

5000

Osalemine P鮤ja-
maade Geenipanga ja Baltimaade 黨ises p鮨lumajandus-
kultuuride geneetilise ressursi kogumise ja s鋓litamise alases programmis

 

 

 

 

 

 

Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineeritavates rahvusvahelistes projektides

 

 

 

 

 

 

Kokku

39000

5000

11000

 

 

55000

 

TEOSTATUD T种D

1.1. Kollektsioonide inventeerimine
Kompleksse resistentsusega metsikute nisuliikide Triticum militinae,T.timopheevii, T. dicoccum and Aegilops speltoides geneetilise materjali kultuursortide genoomi 黮ekandmise uurimisel on Eksperimentaalbioloogia Instituudis loodud rikkalik h黚riidide kollektsioon (ca 50 s鋓likut). Saadud geneetiline materjal on seni j滗nud s黶tematiseerimata, dokumenteerimata ja seemnete s鋓litamine korrastamata. K鋏soleval aastal alustati selle t鲻ga riikliku programmi raames. Viidi l鋌i eksperimentaalse materjali aretusv滗rtuse hindamine ja asuti perspektiivsete liinide (10) iseloomustamisele ja passistamisele. S鋓likute bioloogiliste ja majanduslike omaduste hindamisel l鋒tuti immuno-, ts黷o- ja molekulaargeneetiliste uurimuste tulemustest. Andmekogu ja seemned planeeritakse J鮣eva Sordiaretuse Instituudi geenipanka 黮e anda 2003.a. s黦isel.

Haiguskindlust tagavate kromosoomide identifitseerimiseks viidi l鋌i monosoomanals.
Uuriti aretusliinide alleelset koostist ja hinnati varuvalkude alleelse koostise seoseid nisu k黳setusomadustega. S黺endati nisuh黚riidide genoomi molekulaargeneetilisi uurimisi.

1.2. Kollektsioonide s鋓litamine ja s黶teemne uuendamine
Haigustele vastupidavaks osutunud nisuliinide kollektsioon s鋓litatakse Eksperimentaalbioloogia Instituudis k黮mikus -24C temperatuuril. Aeg-ajalt on kontrollitud seemnete idanevust ja nende tulemuste p鮤jal on uuendatud seemet p鮨lul ja kasvuhoones kasvatamisega.

1.3. L黨i- ja pikaajaliseks s鋓litamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine
Etten鋒tud 黮esannete t鋓tmiseks on soetatud kemikaale, v鋏tisi, taimekaitsevahendeid, abivahendeid ts黷oloogilisteks uurimisteks, seemnete pakkevahendeid, kantseleitarbeid 

 

TEEMA RAAMES ILMUNUD PUBLIKATSIOONIDE NIMEKIRI

1. Enno T., Peusha H., Priilinn O. Monosomic analysis of powdery mildew resistance in common wheat cultivar Sunnan. Annual Wheat Newsletter, 48, 49-51, 2002.
J鋜ve K., Jakobson I., Enno T. Tetraploid wheat species Triticum timopheevii and Triticum militinae in common wheat improvement. Acta Agronomica Hugarica, 50(4), 1-15, 2002.
2. Tohver M., Koppel R., Kann A., Mihhalivski A., Rahnu I., T鋒t R. The electrophoresis spectra of storage proteins of cereal cultivars and breeding lines proposed for cultivation in Estonia. Annual Wheat Newsletter, 48, 52-53, 2002.
3. Peusha H., Lebedeva T., Priilinn O., Enno T. Genetic analysis of durable powdery mildew resistance in a common wheat line. Hereditas, 136, 201-206, 2002. 

 

T种DEGA OTSESELT SEONDUVAD TEADUSTEEMAD, GRANDID, DOKTORI- JA MAGISTRIT种D, J腞ELDOKTORITE TEEMAD, LEPINGUD:

1. Sihtfinantseeritav teema “Teraviljade geneetilise potentsiaali suurendamine genoomi rekonstrueerimise teel” (juht K. J鋜ve)
2. ETF grant 4720 “Suvinisu haiguskindluse geneetiline kontroll ontogeneesi erinevates faasides”(grandihoidja H. Peuša)
Irena Jakobsoni doktorit鲻 “Suvinisu haiguskindluse geneetiline kontroll ontogeneesi erinevates faasides” 

 

RAHVUSVAHELINE KOOST种
I.Jakobson - juuni 2002.a. Ungari, Martonvasar, rahvusvahelisel s黰poosiumil ja t鋓enduskursustel “Theoretical and Practical Aspects of Molecular Breeding in Cereals”
H. Peuša - oktoober 2002.a. Venemaa, St.Petersburg, N.I. Vavilovi.nim. Taimekasvatuse Instituut, koost鲻 nisu haiguskindluse geneetika alal, 黨ine teadusartikkel