Riikliku programmi
Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006

TÖÖDE ARUANNE 

TÄITJA ASUTUS:  Eesti Põllumajandusülikool Polli Aianduse Instituut

 

TÖÖDE KESTUS:

Algus:

2002

Lõpp:

2006

Töövõtja esindaja: Toivo Univer

(Ees- ja perekonnanimi)
Direktor, pm.tead. kand.

(Amet, teaduskraad)

 

TÖÖDE TÄITJAD FINANTSEERIMISPERIOODI VÄLTEL

A. Põhitäitjad:

 Nimi ja eesnimi

Teaduskraad

Ametikoht

Koormus

Personalikulu *

1.     Kask, Kalju

Plm. tead.doktor

vanemteadur

0,5

 

2.     Tiirmaa, Krista

 

teadur

1,0

 

* programmi raames makstud töötasu (sh tulumaks, sotsiaal-, töötus- ja pensionikindlustus)

 

TÖÖDE KULUD RAHASTUSPERIOODIL (kr)

Töö

 Personali-kulu

Soetused

Asutuse üldkulu

Majandus-kulu

Käibemaks

Kokku

Kollektsioonide inventeerimine

20 879

 

4 546

 

4 575

30 000

Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine

 

 

16 894

144 131

28 975

190 000

Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine

 

6790

160

10 000

3 050

20 000

Osalemine Põhja-
maade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajandus-
kultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise alases programmis

 

 

 

16 950

3 050

20 000

Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineeritavates rahvusvahelistes projektides

 

 

 

8 475

1 525

10 000

Kokku

20 879

6 790

21 600

179 556

41 175

270 000

TEOSTATUD TÖÖD

2002.a. hooldati ja uuriti viljapuu- ja marjapõõsaste sordikollektsioone, kontrolliti istanduste tervislikku seisundit, võrreldi sortide identsust, amortiseerunud ja uutes istandustes. Sortide aretusväärtuse hindamisel tehti kindlaks saagitase ja viljaväärtus, nende haigestumine ohukamatesse haigustesse ja kahjurite kahjustuse aste. Fenoloogilised vaatlused selgitasid sortide arengu rütmi vastavust käesoleva aasta ilmastikutingimustele. Põuane suvi tekitas viljapuudele ulatusliku stressi, mistõttu puude ettevalmistus talveks oli häiritud -  puud ei langetanud lehti enne püsivate külmade saabumist. Kollektsioonides kasvavaid sorte kasutati lähtevanematena õuna-, ploomi-, maguskirsipuu, vaarika ja sõstra aretuses. Kollektsioonide täiendamiseks paljundati puukoolis 17 õunviljaliste ja 5 luuviljaliste sorti. Sordiuurimise alastel välislähetustel käisid 2 teadurit.

 

TEEMA RAAMES ILMUNUD PUBLIKATSIOONIDE NIMEKIRI

A.      Kikas, A. Libek and L. Hanni. Evaluation of red raspberry cultivars in Estonia. - Acta Horticulturae, 585, 1, 2002, 203-207.
A. Libek and A. Kikas. Evaluation of blackcurrant cultivars in Estonia. - Acta Horticulturae, 585, 1, 2002, 209-213.
A. Kikas and A. Libek. Observation on strawberry blosom weevil (Anthonomus rubi) damage to 4 cultivars in Estonia (1978-2000). - Acta Horticulturae, 567, 1, 2002, 699-700.
A.      Libek. Evaluation of strawberry cultivars in Estonia. - Acta Horticulturae, 567, 1, 2002, 207-210.
A.      Libek and L. Hanni. Winter hardiness of 23 raspberry cultivars at the Polli Horticultural Institute. - Biological and technological factors controlling quality of fruits and berries. Babtai, September 10-12, 2002,35-36.
K. Kask. Kuidas sünnivad uued puuviljasordid. - Maakodu, 2002, veebruar, 37-39.
K. Kask. Varavalmivad õunasordid. - Maakodu, 2002, september, 48-49.
K. Kask. Igaunijas augluroku un ogulaju škines Latvijai. - Darzs un Drava, marts, 1-2. K. Kask. Uued õunasordid. - Maaleht. Targu Talita nr.2, 2002, 22 ja 23.
H. Jänes and A. Pae. Cherry plum hybrid cultivars in Estonia. Acta Horticulturae, 2002, 577,  181-186.
H. Jänes, A. Pae. Ülevaade maguskirsipuu kloonalustest. Agraarteadus, 2002.XIII.1., 54-59.

 

TÖÖDEGA OTSESELT SEONDUVAD TEADUSTEEMAD, GRANDID, DOKTORI- JA MAGISTRITÖÖD, JÄRELDOKTORITE TEEMAD, LEPINGUD:
Teadusteema: “Aiakultuuride sortimendi parandamine, geneetilise mitmekesisuse säilitamine ja keskkonnasäästliku viljelemistehnoloogia arendamine”. 

Magistritöö. “Õunapuu generatiiv- ja vegetatiivorganite morfoloogiliste tunnuste varieeruvus sortide eristamisel” . Magistrant K. Sangla. Juhendaja T. Univer.

 

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Koostöö “Viljapuu pookealuste uurimine Baltimaades” projekti raames Leedu Aianduse Instituudiga, Pure Riikliku Aianduse Katsejaamaga (Läti) ja Bresti Riikliku Põllumajanduse katsejaamaga (Valgevene).

“Uute puuvilja- ja marjakultuurisortide katsetamine” Soome Põllumajanduse Uurimiskeskusega Piikkiös, Ülevenemaaline Aiakultuuride Aretuse Instituut (Orjol), Dobele Aiakultuuride Aretusjaamaga (Läti), Skieniewice (Poola) Aianduse Uurimise Instituudiga, Mitsurinski Riiklik Põllumajanduse Akadeemia (Venemaa), Mitšurini-nimeline Ülevenemaaline Aianduse Teadusliku Uurimise Instituut (Mitšurinskis).