Riikliku programmi
Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006

TÖÖDE ARUANNE

TÄITJA ASUTUS: Tartu Ülikool Farmaatsia Instituut

TÖÖDE KESTUS:

Algus:

november 2002

Lõpp:

detsember 2002

ALUS:  Töövõtuleping   nr 3.4-23/388,  31. oktoobrist 2002 

Töövõtja esindaja: Ulve Pihlik

(Ees- ja perekonnanimi)
aednik, teaduste kandidaat

(Amet, teaduskraad)

 

TÖÖDE TÄITJAD FINANTSEERIMISPERIOODI VÄLTEL

A. Põhitäitjad:

 Nimi ja eesnimi

Teaduskraad

Ametikoht

Koormus

Personalikulu *

1.     Pihlik, Ulve

teaduste kandidaat

aednik

0.4

 

* programmi raames makstud töötasu (sh tulumaks, sotsiaal-, töötus- ja pensionikindlustus)

B. Töödega vahetult seotud abitööjõud:

1.     Pihlik, Tarmo

 

abitööjõud

0.6

 

TÖÖDE KULUD RAHASTUSPERIOODIL (kr)

Töö

 Personali-kulu

Soetused

Majandus-kulu

Asutuse üldkulu

Käibemaks

Rahastamine

Kollektsioonide inventeerimine

4806

 

109.30

 

 

10000

Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine

7209

 

2791

 

 

10000

Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine

 

 

4460

 

 

5000

Osalemine Põhja-
maade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajandus-
kultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise alases programmis

 

 

963.70

 

 

5000

Kulu kokku

12015

 

8324

5084.70

4576.30

30000

 

TEOSTATUD TÖÖD

1, Kollektsioonide inventeerimine
Farmaatsia Instituudi ravim- ja maitsetaimede kollektsioonis on 2002. aasta lõpus 83 liiki ja sorti puid  ja põõsaid ning 303 liiki (lisaks 27 alamliiki, vormi või sorti) rohttaimi. Nende hulgas on ka liigid, mis ei kuulu meie kohalikku floorasse. Kohaliku floora liikide kohta on osaliselt olemas IPGRI (International Plant Genetic Rersources Institute) ja FAO juhendis geenipanga säilikute kohta ettenähtud andmed. Ülejäänud liikide ja näitajate osa vajab edaspidi täiendamist. Kollektsiooni inventeerimise ja geenipanga andmete koondamise    lihtsustamise tarbeks on koostatud meie vajadustele vastav arvutiprogramm.

2. Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine
Olemasoleva kollektsiooni säilitamiseks on tehtud vajalikud sügisesed aiatööd. Talveõrnade liikide kaitsmiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaeti taimed kuuseokstega. Kollektsiooni uuendamise eesmärgil on tellitud puuduvate liikide ja erinevate sortide seemneid botaanika- ja ravimtaimedeaedadest (Saksamaalt, Sloveeniast, Baltimaadest jm.). Eelpool mainitud arvutiprogramm on mõeldud ka meie seemnepanga andmebaasi koostamiseks. 

3.    Osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise alases programmis
U. Pihlik osales 5.-6. juunil Ystadis (Rootsis) toimunud maitse- ja ravimtaimede töögrupi nõupidamisest. Arutati ohustatud liikide kaitse ja uurimise küsimusi.

4. Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineeritavates rahvusvahelistes projektides
U. Pihlik osales 12.-14. septembril Gozd Martuljekis (Sloveenias) toimunud ravim- ja aroomitaimede alasel nõupidamisel, kus esitas suulise ettekande (“Report on Estonia”) ravimtaimede ressurssidest, in situ ja ex situ kaitsest. Ettekanne ilmub vastavas kogumikus. 

 

TEEMA RAAMES ILMUNUD PUBLIKATSIOONID
Pihlik, U.   Reporton Estonia. - Esitatud avaldamiseks IPGRI poolt koostatavas kogumikus. 

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
Osalemine Põhja- ja Baltimaade ühises projektis “Spice and medicinal plants in the Nordic and Baltic countries. Strategies for conservation of genetic resources.”