Riikliku programmi

“Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006”

2004. a TÖÖDE ARUANNE

TÖÖDE KESTUS:

Algus:

01.01.2021

Lõpp:

31.12.2020

TÄITJA ASUTUS:  Eesti Põllumajandusülikooli Polli Aianduse Instituut

RAHASTAMISE ALUS (tellimiskirja nr ja alapunkt): Töövõtuleping 3.4 - 23/24(27.02.04)

TÖÖ TÄITJAD FINANTSEERIMISPERIOODI VÄLTEL (vaid antud Töö rahastamise raames tasustatud tööjõud)

A. Põhitäitjad:

  Nimi ja eesnimi

Teaduskraad

Ülesanded töö täitmisel

Koormus

Personalikulu *

1.Univer Toivo

 

2. Kask Kalju

 

3. Kikas Ave

 

4. Univer Neeme

 

5. Haak Edgar

 

6. Kelt Koidu

Pm. kandidaat

 

Pm. doktor

 

Loodustead. magister

Aianduse magister

 

Pm. kandidaat

 

Bioloogiatead. kandidaat

Pirnipuu, pihlaka ja vegetatiivaluste uurimine ja iseloomustaine

Õuna- ja pirnipuu ning luuviljaliste passiandmete koostamine

Maasika, karusmarja ja sõstarde passiandmete koostamine

Õunapuu kollektsioonaias olevate säilikute uurimine ja iseloomustamine

Õunapuu säilikute inventeerimine ja andmekogude koostamine

Säilikute inventeerimine ja ja vaatluste tegemine vaarika ja kuslapuu kollektsioonis

0,3

 

0,5

 

0,3

 

0,3

 

0,05

 

0,1

60075

 

82603

 

80100

 

37380

 

7509

 

13459

Kokku

1,55

281126

* sisaldab saadud töötasu, makstud tulumaksu,  sotsiaal-, töötus- ja pensionikindlustust, kroonides

B. Tööga seotud abitööjõud:

1.Rennit Aita-Maire

 

 

2. Ruukel Anne

 

3. Jelisejeva Alvi

 

 

4. Univer Irene

 

5. Luur Anne

Marjakultuuride töörühm, laborant

 

Luuviljaliste töörühm, laborant

Õunviljaliste töörühm, laborant

 

Õunviljaliste ja pookealuste töörühm, laborant

Puuviljandus, laborant

Vaatluste tegemine marjakultuuride kollektsioonides. Istanduste hooldamine ja saagiarvestus

Luuviljaliste vaatluste tegemine, saagiarvestus ja istandike hooldamine

Vaatluste tegemine õunviljaliste kollektsioonides. Istanduste hooldamine ja saagi arvestus

Vaatluste tegemine õunviljaliste kollektsioonides. Istanduste hooldamine ja saagiarvestus

Säilikute üldandmete sisestamine andmebaasi. Vaatlusandmete sisestamine kodulehele. Kollektsioonide hooldus

0,5

 

 

0,6

 

0,2

 

 

0,1

 

 

0,7

32040

 

 

34577

 

10680

 

 

6239

 

 

38216

Kokku

2,1

121752

TÖÖ KULUD RAHASTUSPERIOODIL KOKKU  625000 kr, sellest:

Personalikulu

Majandamiskulu

Asutuse üldkulu

402878

147122

75000TEOSTATUD TÖÖD

Kollektsioonide inventeerimine

  1. Koostati passiandmed   Eesti päritoluga õuna-, pirni-, ploomi- ja maguskirsipuu sortide ja aretiste kohta.
  2. Inventuuri järgi (01.11.2020)  on Polli Aianduse Instituudi kollektsioonistandikes säilikuid järgmiselt: õunapuu 366, pirnipuu 85, ploomipuu 85, maguskirsipuu 42, hapukirsipuu 15, maasikas 55, jõhvikas 5, vaarikas 42, must sõstar 76, punane sõstar 19, valge sõstar 10, karusmari 30, söödav kuslapuu 15, astelpaju 9, pihlakas 17 ja pookealused 23.
  3. Koostati andmebaas kõigi Eestis aretatud puuvilja- ja marjasortide kohta, milles on ära näidatud ka aretajate osalusmäärad.
  4. Polli kollektsioonides on Eestis aretatud sorte arvuliselt: õunapuu 40, pirnipuu 7, maguskirsipuu 15, hapukirsipuu 2, ploomipuu 23, maasikas 3, jõhvikas 5, vaarikas 6, must sõstar 12, punane sõstar 3, valge sõstar 2 ja pookealused 6.

Andmekogude koostamine ja haldamine

1.  Andmed deponeeriti Jõgeva SAI geenipanka ja Põhjamaade Geenipanka Alnarpis Rootsis.
2.  Internetipõhine andmekogu on nähtaval aadressil www.polli.ee

Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine

1. 2004.a. sügise seisuga on Polli AI geenivaramus kollektsioonis pikaajaliseks säilitamiseks 16 puuvilja- ja marjaliigi 894 säilikut. Sellest  aretusaedades oli 2004.a.  pikaajalisel katsetamisel   116 aretist.
2. Istutati uus osa õunapuu sordikollektsioonist: 200 puud (0,2 ha). Täiendati varasemat kollektsiooni.
3. Uute sordikollektsioonide rajamiseks paljundati puukoolis 110 õunasorti, mille istikud kaevati sügisel üles ja istutatakse aeda 2005.a. kevadel.
4. Hapukirsipuu uue sordikollektsiooni jaoks silmastati puukoolis 30 sorti. Karmi talve tagajärjel hävinud sortide taastamiseks anti puukoolis paljundamiseks veel 15 luuviljaliste sordi materjal.
5. Paljundati istikuid uue karusmarjakollektsiooni rajamiseks 30 sordiga.
6. Rajati spetsiaalselt ette valmistatud turbapeenrale jõhvikakollektsioon (5 Eestis aretatud sorti), astelpajukollektsioon (9 sorti) ja maasikakollektsioon (55 sorti).
7. Alustati istikute kasvatamist musta sõstra ja karusmarja varusäilikute aia jaoks.
8.  Anti EVIKAsse paljundusse Eestis aretatud maasika- ja vaarikasortide algmaterjal.
9.  Paljundati musta sõstra ja karusmarja varusäilikute aia tarbeks istikuid. Sügisel alustati punase ja valge sõstra varusäilikute aia jaoks istikute paljundamist.
10. Musta sõstra kollektsiooni täiendati 4 uue sordiga, maasikakollektsiooni täiendati 13 uue sordiga.
11.  Introdutseeriti 9 uut astelpajusorti ja 20 uut pirnisorti (mis poogiti võrasse). Maguskirsikollektsiooni täiendati 4 säilikuga, ploomipuu oma 1 säilikuga.
12. Likvideeriti vana maasikakollektsioon
13.  Peeti läbirääkimisi MEIOSISe esindajaga uute marjasortide saamiseks.
14.  Korraldati ekspeditsioon Pärnumaa, Läänemaa ja Saaremaa aedadesse 27.-29.07.04, selgitamaks välja varusäilikute istutamiseks sobivaid kohti. Osavõtjad A. Kikas ja K. Kask.
15.  Sõlmiti eelkokkulepped varusäilikute istutajatega.

Säilikute uurimine ja iseloomustamine, metoodikaalased uuringud

Tehti fenoloogilised vaatlused, koguti andmed talvekindluse, taimehaigustele ja kahjuritele vastupidavuse ja saagikuse kohta. Andmed kanti digitaalsesse arhiivi ja interneti koduleheküljele. Tulemused töötati läbi ja tehti kokkuvõtted.

Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine

Osteti kaks arvutit ja aiakaal. Uuendati tara õunapuude kollektsiooni ümber.

Osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise alases programmis

1.  A. Kikas ja K .Kask osalesid Baltimaade ja Põhjamaade puuvilja- ja marjakultuuride ühise töörühma koosolekul Soomes ja K. Kask tegi seal ettekande Eesti puuvilja- ja marjakultuuride geenivaramust (sordikollektsioonidest) ning andmete passistamisest. Koosoleku programmi kuulus ka Soome geenivaramute külastamine Piikkiös: sealses aianduse instituudis, samuti tutvumine Soome põllumajandusuuringute keskusega Jokioinenis.
2. Kõikide Eesti päritoluga puuvilja- ja marjasortide andmed on kättesaadavad Põhjamaade Geenipangas.

Osalemine FAO,   IPGRI jt.   poolt koordineeritavates rahvusvahelistes projektides

1.  K. Kask osales 6.-8. okt. 2004 Euroopa Puuviljanduslike Uurimisasutuste Ühenduse EUFRIN aastakoosolekul ja väljasõiduistungil Lätis (koos Dobele aiakultuuride aretamise katsejaama külastusega) ja Leedus Babtais asuvas Leedu Aianduse Instituudis. K. Kase ettekanne „Apple and pear breeding in Estonia“ riputati EUFRINi veebilehele internetis. K. Kask on kaasautor veel kahes kogu Euroopat puudutavas puuvilja- ja marjakultuure käsitlevas ettekandes.
2.  T. Univer ja N. Univer osalesid rahvusvahelisel puuviljataimede geenivaramute kaitse alasel seminaril Poolas Skierniewices 23.-25.08.2004. T. Univer (kaasautorid M. Jalakas ja K. Kelt) esitas seal stendiettekande „Chemical composition of fruits of sea buckthorn and its changing during the harvesting season“.TEEMA RAAMES ILMUNUD PUBLIKATSIOONIDE NIMEKIRI

1.  Kask, Kalju. An inventory of apple and pear cultivars of Estonian origin. - Report of a working group on Malus/Pyrus IPGRI. — Rome, 2004. — P. 22-25.
2.  Kask, Kalju. Situation de la production fruitière en Estonie. — Le fruit Belge, Janvier - Février 2004. — Pages 1-3.
3.  Kask, K. Suurimas põllutaimede geenivaramus. — Maakodu, veebr. 2004. - Lk. 62
4.  Kask, K. Kuus uut Eesti õunasorti. — Maakodu, mai 2004. —Lk. 54-55.
5.  Kask, K. Paradiisiõunapuudele Pollist lisa. — Maakodu, mai 2004. — Lk. 41.
6.  Kask, K. Kõige levinum hapukirss. — Targu Talita (Maalehe lisa) nr. 2, lk. 21. — 8.01.2004.
7.  Kask, K. Märjamaa ploom. — Targu Talita (Maalehe lisa) nr. 16, lk. 247. — 15.04.2004.
8.  Kask, K. Soovitussortimenti peaks arvestama. — Aiandusfoorum 2004, lk. 18-19.
9.  Kask, K. Eesti puuvilja- ja marjasortide varamu. — Maamajandus, august 2004,  lk. 28-29.
10. Kask, K. Õunapuu Eestis ja mujal. — Eesti Mets, talv 2004.
11.  Univer, N. , Univer, T. Introdutseeritud õunapuu kloonaluste produktiivsus kuhjevõrsikutega paljundamisel. — EPMÜ Teadustööde kogumik nr. 219. Agronoomia. — Tartu, 2004, lk. 91-93.
12.  Kikas, A. and Libek A. Influence of temperature sums on growth and fruit mass and yield of strawberry. — Europ. J. Hort. Sci., 69(6), 2004.

 


TÖÖDEGA OTSESELT SEONDUVAD TEADUSTEEMAD, GRANDID, DOKTORI- JA MAGISTRITÖÖD, JÄRELDOKTORITE TEEMAD, LEPINGUD: Teema: Aiakultuuride sortimendi parandamine, geneetilise mitmekesisuse säilitamine ja keskkonnasäästliku viljelustehnoloogia arendamine.

N. Univeri magistritöö „Õunapuu nõrga- ja keskmisekasvuliste kloonaluste uurimise tulemusi“


RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ (lepingud, konverentside korraldamine, töötamine välisriikides jne)

Osalemine Baltimaade-Põhjamaade Geenipanga ühisprojektis.

Osalemine EUFRIN puuvilja- ja marjakultuuride töörühma töös. Eelkokkulepe (14.okt.2004) Itaalia „Süd-Tiroli“ firma (tegevdirektor Kurt Werth) ja Laimburgi katsejaamaga Pollis aretatud uute õunasortide katsetamiseks Itaalias.

Õunviljaliste sordiuurimise alal Orjoli, Moskva, Leedu, Läti ja Soome kolleegidega.

Luuviljaliste ja marjakultuuride osas Dobele Aiakultuuride Aretusjaamaga Lätis.

Teostaja esindaja: Kalju Kask

Allkiri:

Kuupäev:  15.11.04

Asutuse juht: Ave Kikas     

Allkiri:

Kuupäev:  15.11.04

Tellija esindaja: Einar Kikkas

Allkiri:

Kuupäev: