Riikliku programmi
“Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006”
2004. a TÖÖDE ARUANNE

TÖÖDE KESTUS: 12 kuud

Algus:

01.01.04

Lõpp:

30.12.04


TÄITJA ASUTUS:  Tartu Ülikooli Botaanikaaed

RAHASTAMISE ALUS (tellimiskirja nr ja alapunkt):  3.4-23 / 63 (LDHBA 03030/1)

Teostaja esindaja:

Jüri Sild

(Ees- ja perekonnanimi)

Direktori asetäitja, magister

(Amet, teaduskraad)

TÖÖ TÄITJAD FINANTSEERIMISPERIOODI VÄLTEL (vaid antud Töö rahastamise raames tasustatud tööjõud)
A. Põhitäitjad:
 Nimi ja eesnimi Teaduskraad Ülesanded töö täitmisel Koormus Personalikulu *
1. Olev Abner

  Säilikute uurimine ja iseloomustamine, kollektsioonide säilitamine 0.2 10 000
2. Rein Joost   Säilikute (roosid) uurimine ja iseloomustamine 0.1 6 000
3. Jaan Kivistik   Säilikute (sirelid) uurimine ja iseloomustamine 0.1 5 000
4.Ülle Reier magister Andmekogude koostamine, säilikute uurimine, iseloomustamine (sealhulgas maitse- ja ravimtaimed) 0.1 5 000
5. Andres Vaasa magister Säilikute (ilupuud) uurimine ja iseloomustamine 0.1 4 000
6. Olesja Volkova   Andmekogude koostamine, kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine 0.4 18 731
Kokku 1.0 48 731
* sisaldab saadud töötasu, makstud tulumaksu, sotsiaal-, töötus- ja pensionikindlustust, kroonides
 
B. Tööga seotud abitööjõud:
1. Jaak Palumets PhD Kollektsiooni (mägisibulad) säilitamine ja süsteemne uuendamine 0.1 6 000
2. Tiiu Tõnson   Kollektsiooni (päevaliiliad) säilitamine ja süsteemne uuendamine 0.1 6 000
3. Indrek Purdeots   Kollektsiooni (roosid) säilitamine ja
süsteemne uuendamine
0.1 6 000
4. Kersti Tambets   Kollektsioonide hooldus 0.1 5 000
5. Diana Pärn   Kollektsioonide hooldus 0.1 5 000
6. Jaan Kotter   Kollektsioonide hooldus 0.1 5 000
Kokku 0.6 33 000

TÖÖ KULUD RAHASTUSPERIOODIL KOKKU  540 000  kr, sellest:

Personalikulu

Majandamiskulu

Asutuse üldkulu

81 731

366 744

91 525

TEOSTATUD TÖÖD
I. 
Andmekogude koostamine ja haldamine:
1. Sellel aastal tehti andmebaasi 125 sissekannet, mis on kõik Eesti päritolu aretised. Kirjeid täiendati kirjanduse ja erinevate allikate alusel.

a. Mällikvere külas Põltsamaal  asub rooside kollektsioon, mille omanik on Rein Joost. Tal on 26 eesti päritoluga sorti, nendest 2 sorti aretas F. Laaser, 3 sorti aretas V. Veski, 4 sorti aretas J. Eichfeld ja 26 sorti aretas U. Kivistik. Kõik taimed asuvad põldkollektsioonis.

b. Räpina Aianduskoolis asuvad sirelite ja viinapuude kollektsioonid, milliste omanik on Jaan Kivistik. Viinapuude seas ei ole eesti päritoluga sorte, aga sirelite sortide arv on 23 ja nende aretaja on A. Vaigla. Ilusamate sireliseemikute valikut alustas ta juba 1940. aastatel. 1990.aastal kanti viie tema aretatud sordi nimed rahvusvahelisse sirelisortide registrisse. Sellest registrist võib leida veel 8 A.Vaigla sorti, mille registreerimise protseduur on lõpetamata. Nimedega aretisi on paljundatud võsunditega, võrsikutega ja pookimisega ning levitatud vähesel määral huvilistele. Neid kasvab peale aretaja koduaia ka aianduskooli pargis ja Räpina koduaedades. Toimus A. Vaigla  ja J. Kivistiku artiklite otsing ja uurimine Tartu Ülikooli Raamatukogus.

c. Himma külas Põlva maakonnas asub suur ilupuude kollektsioon, mille omanik on Andres Vaasa (Räpina aianduskooli õppejõud). Aia rajamist alustati 1989. aastal. 2004. aasta seisuga kasvab aias ligi 400 okaspuusorti ning arvukalt ka lehtpuude sorte. Eesti päritoluga sortide arv on 16, nendest on 11 hariliku kuuse sorti, 3 hariliku männi sorti, 1 hariliku elupuu sort ja 1 mägivahtra sort. 10 sorti nendest on väga haruldased ja hariliku kuuse sort `Greim` esineb Eestis ainueksemplarina Himma külas.

d. Tallinna Botaanikaaias asuvates kollektsioonides on 53 Eesti päritolu sorti ja aretist. Nendega tegeleb avamaakollektsioonide osakonnajuhataja Olev Abner. Tallinna Botaanikaaiaga toimub tihe koostöö kollektsioonide võrdlemisel ja andmekogude koostamisel.

e. Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituudi Katseaias ja Botaanikaaias kasvatatavate maitse- ja ravimtaimede andmekogude koostamine TÜ BÖI teaduri Ülle Reieri poolt.2. Andmebaasi täitmiseks ja kasutamiseks koolitati üks inimene (Olesja Volkova), kes sai instruktaazi Külli Annamaa’lt (JSAI).

II.   Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine:
1. Lõpule viidi Tartu Ülikooli botaanikaaia päevaliiliate Eesti sortide ületoomine Pirni tänava  katseaiast Laia tänava ekspositsiooniaeda.

2. Jätkus elulõngade kollektsioonipinna ettevalmistamine . Drenaazitööd, tugede valmistamine taimedele, kollektsioonipinna (peenarde) eksponeerimiseks valmistamine (Aili Kivistiku käest on plaanis osta elulõngade istikud kevadel).

3. Osteti aed-mägisibula sordid Haide puukoolist ja istutati Tartu Ülikooli botaanikaia kiviktaimlasse ehk alpinaariumisse.

4. Vanemate roosiistikute asendamine uutega ja uute Eestis aretatud sortide lisamine (koostöös Joosti aiandiga).

III. Säilikute uurimine ja iseloomustamine, metoodikaalased uuringud:
Uurimistöö peamine suund on elustaimede kollektsiooni hoidmine: taimede pikem säilivus  ja  tervislik seisund.

  1. Jätkati Osmocote (isedoseeruv väetis) ja Uniflor(vedelväetis) toime uurimist. Täpsustati Uniflor-kasv väetise kasutustihedust turbasubstraati istutatud taimedel. Uudsena kasutati Uniflor-õis tüüpi väetist dekoratiiv- ja ilutaimede intensiivsema õitsemise saavutmiseks.
  2. Koostöös Eesti Turbatööstuse Ramsi tööstusega katsetati erinevaid substraatturba segusid (erinev turba sõelumisaste ja erinevad väetisekontsentratsioonid ning pH tase.
  3. Tartu Ülikooli botaanikaaed võttis kasutusele sellised taimekaitsevahendid nagu NeemAzal-T/S ja Fitoverm. Preparaadid NeemAzal-T/S ja Fitoverm on insektitsiidid loodusliku päritoluga (soovituslikud mahepõllumajanduses) . Uurimise eesmärk on välja uurida nende mõju (efektiivsust) kahjurputukatele TÜ Botaanikaaia kasvuhoone ja välisõhu tingimustes.
  4. Kahjurputukate resistentsuse tekkimise vältimise/ennetamise eesmärgil võtsime lisaks Pegasus ja Decis insektitsiididele kasutusele süsteemse insektitsiidi Danadim.
  5. Koostöös Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituudiga jätkusid tööd botaanikaaias kasvatatavate maitse- ja ravimtaimede toimeainetesisalduse määramisel.
IV.    Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ja soetamine:
  1. Uute ettekasvatuslavade ehitus, substraadi uuendamine lavades, akrüülplaatide soetamine ning nendega lavade katmine.
  2. Planeerimis- ja  mullatööd varusäilikute- ja katsepeenarde rajamisel botaanikaaia eksperimentaalosakonnas Oa tn. krundil.
  3. Istutuspottide soetamine taimede lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks, kastmissüsteemi edasiarendamine, hooldustehnika (laadur, niidukid, mootorprits, frees, trimmer) jooksev remont ja hooldus.
  4. Eestis aretatud ilu- ja dekoratiivtaimede kollektsioonide sildistamine, selgitavate tahvlite valmistamine.
  5. Kollektsioonide kasvupinnase/substraadi parandamine (killustik ja liiv kiviktaimlas), kollektsioonide ettevalmistus talveks (taimede tagasilõikamine ja turbaga katmine).
V.   Osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kogumise ja säilitamise alases programmis:

TEEMA RAAMES ILMUNUD PUBLIKATSIOONIDE NIMEKIRI:
Sellel aastal publikatsioone ei ilmunud.

TÖÖDEGA OTSESELT SEONDUVAD TEADUSTEEMAD, GRANDID, DOKTORI- JA MAGISTRITÖÖD, JÄRELDOKTORITE TEEMAD, LEPINGUD:
Vastavasisulisi teemasid ja töid 2004.a. ei olnud.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ (lepingud, konverentside korraldamine, töötamine välisriikides jne):

Teostaja esindaja:  Jüri Sild

Allkiri:

Kuupäev:  

Asutuse juht: Heiki Tamm   

Allkiri:

Kuupäev:  

Tellija esindaja:

Allkiri:

Kuupäev: