Riikliku programmi

“Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006”

2005. a TÖÖDE ARUANNE

 

TÖÖDE KESTUS:
12 kuud

Algus:

01.01.05

Lõpp:

31.12.05

TÄITJA ASUTUS:  Tartu Ülikooli Botaanikaaed

RAHASTAMISE ALUS (tellimiskirja nr ja alapunkt): 
3.4-23 / 13  (3.4.23 / 122)  LDHBA 03030/2

Teostaja esindaja:

Jüri Sild

 (Ees- ja perekonnanimi)

Direktori asetäitja, magister

(Amet, teaduskraad)

TÖÖ TÄITJAD FINANTSEERIMISPERIOODI VÄLTEL (vaid antud Töö rahastamise raames tasustatud tööjõud)
A. Põhitäitjad:
 Nimi ja eesnimi Teaduskraad Ülesanded töö täitmisel Koormus Personalikulu *
1. Olesja Volkova   Andmekogude koostamine, kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine 0,4 43 485
2. Aili Kivistik   Kollektsiooni säilitamine ja uuendamine, säilikute (elulõngad, roosid) uurimine ja iseloomustamine 0,3 30 000
3. Sulev Savisaar   Eestis aretatud sortide andmekogude koostamine, säilikute uurimine ja iseloomustamine (sibullilled) 0,2 15 000
4. Taavi Tuulik MSc Säilikute (ülased jt.) uurimine ja iseloomustamine 0,1 8 000
5. Ain Raal PhD Säilikute uurimine ja iseloomustamine 0,1 7 000
6. Jüri Tuha   Kollektsiooni hooldus 0,1 6 000
7. Epp Lepik   Säilikute (liiliad) uurimine ja iseloomustamine 0,1 5 000
8. Jüri Sild                MSc Andmekogude koostamine 0,1 5 000
Kokku     1,4 119 485
     

* sisaldab saadud töötasu, makstud tulumaksu,  sotsiaal-, töötus- ja pensionikindlustust, kroonides

B. Tööga seotud abitööjõud:

1. Jaak Palumets

PhD

Kollektsiooni säilitamine ja süsteemne uuendamine

0,1

5 000

2. Tiiu Tõnson

 

Kollektsiooni säilitamine ja süsteemne uuendamine

0,1

5 000

3. Indrek Purdeots

 

Kollektsiooni säilitamine ja süsteemne uuendamine

0,1

5 000

4. Kersti Tambets

 

Kollektsiooni hooldus

0,1

5 000

5. Diana Pärn

 

Kollektsiooni hooldus

0,1

5 000

6. Jaan Kotter

 

Kollektsiooni hooldus

0,1

5 000

Kokku

0,6

30 000


TÖÖ KULUD RAHASTUSPERIOODIL KOKKU  525 000  kr, sellest:

Personalikulu

Majandamiskulu

Asutuse üldkulu

149 485

284 837

90 678

TEOSTATUD TÖÖD

I.         Andmekogude koostamine ja haldamine:

1.       Selle aasta jooksul tehti andmebaasi  88 sissekannet erinevate allikate alusel.

a.  Tartumaal Peedul asub suur sibullillekollektsioon, mille omanik on  Sulev Savisaar. Tema kollektsioonis asub 23 Eesti päritolu sorti, nende seas sibullilled ning rohttaimed. Ta on tegelenud pikema perioodi jooksul Eesti sortide otsimisega, mille tulemusena on botaanikaaia jaoks koostatud  Eesti sortide ning erakollektsionääride nimekirjad. Nimekirjas olevate sortide (~300) olemasolu on  välja selgitamisel.

b. Hiiumaal Utu külas asub suur ülaste kollektsioon. Kollektsiooni omanik on Taavi Tuulik, kes tegeleb huvitavate taimevormide otsimisega loodusest ja nende kultuuristamisega. Tema  kollektsioonis on 39 Eesti päritolu sorti, milliste seas on nii ülased, puittaimed kui ka teised rohttaimed.

c.  Harjumaa Aegviidus elab liiliaaretaja Epp Lepik, kes viimaste aastate jooksul on tegelenud liiliasortide aretusega -  tulemuseks on 13 uut liiliasorti. Aretustöö aga jätkub ning tulevikus võivad ilmuda uued sordid. Botaanikaaia koostöö Epp Lepikuga jätkub.

d. Andres Vaasa on suure okaspuukollektsiooni omanik, kellega toimub koostöö alates 2004. aastast.  Eelmisel aastal  tema poolt saadud nimekiri on sel aastal täienenud 5 sordi võrra.

II.       Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine:

Botaanikaaeda on sel aastal juurde istutatud 41 Eesti päritolu sorti. On kogutud ravimtaimenimekirjas olevate maitse- ja ravimtaimede seemneid.

1.       Elulõngade kollektsioonipind (210m2) on valmis taimede istutamiseks ning planeeritav istutussaeg on järgmise aasta maikuu. Samuti on valminud katseosakonna avamaaosa Oa tänaval.

2.       Haide Puukoolist osteti 5 sorti, taimede arv sõltus liigist. Sortide aretaja on Arnold Hannust, kes töötab ja tegeleb taimede paljundusega Haide Puukoolis. Ostetud taimed istutati Tartu Ülikooli botaanikaia kiviktaimlasse ja Põhja-Ameerika pargi ossa. Alates sellest aastast on sordid olemas ka andmebaasis.

3.       Räpina Aianduskoolist osteti 13 sireli sorti. Adolf Vaigla poolt aretatud sordid on poogitud ungari sireli alustele. Sortide emataimed kasvavad Räpina Aianduskooli pargis. Botaanikaaias kasvavad nad Oa tänava katseosakonnas. Andmebaasis on nad alates 2004. aastast.

4.       Tartu Puukoolist osteti 4 kuuse sorti. Sortide varusäilikud kasvavad Tallinna Botaanikaaias ning erakollektsionääri Andres Vaasa koduaias. Sortide asukoht botaanikaaias on Eesti taimede osakond. Andmebaasis on nad alates 2004. aastast.

5.       Sulev Savisaarelt on saadud 4 sibullille sorti. Nende seas on väga väärtuslik liiliasort ’Juta’. Selle sordi aretaja Juta Zaletajeva tegeles aretusega 1980. aastate alguses ning aretustöö tulemuseks olid saadud Lilium longiflorum’i hübriidid ning üleskasvatatud seemikutest on säilinud ainult üksikud.  Tänu eraaednikele Juta Kohava’le ja Sulev Savisaar’ele on liiliasort ’Juta’ säilinud tänapäevani. Botaanikaaias kasvavad nad üheiduleheliste osakonnas ja on kantud ka andmebaasi.

6.       Hiiumaa eraaednikult Taavi Tuulik’ult saime ülaste (10 sordi)  risoome. Botaanikaaias on nad istutatud Eesti taimede osakonda ning alates sellest aastast on nad ka andmebaasis.

III.     Säilikute uurimine ja iseloomustamine, metoodikaalased uuringud:

1.       Roogoja talus jätkub elulõngasortide säilitamine, uurimine ja aretus. Uuritakse paljundusvõimalusi, sortide säilivust Eesti kliimatingimustes ning sortide tunnuste püsivust.

2.       Toimus kohtumine liiliaaretaja Juta Zaletajevaga Sakus. Tema poolt aretatud liiliahübriidid kasvavad tema aias, aga aretustöö on lõpetamata. Omal ajal külvatud seemikutest tuleb valida parimad ja anda neile sordinimi. Eelmainitud töö on planeeritud järgmise aasta suveks koostöös TÜ Botaanikaaia töötajaga.

3.       Hiiumaal looduses on väga levinud ülaste seenhaigus. Haiguse tekkimise vältimiseks botaanikaaias töödeldi ülaste risoome enne istutamist kontaktse fungitsiidiga Rovral 255 Flo, mis on mõeldud hahkhallituse, kuivlaiksuse, valgemädaniku ja teiste seenhaiguste tõrjeks. Fungitsiidi mõju efektiivsust uuritakse.

4.       Liiliaaretaja Epp Lepiku aretustöö jätkub. Toimub saadud sortide uurimine ja iseloomustamine. Saadud tulemustest teatatakse botaanikaaiale.

 

IV.    Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ja soetamine:

1.       Elulõnga kasvupinna/substraadi ettevalmistamine (muld, liiv, kruus, filterkangas, killustik) ja materjalide paigaldus vastavalt projektile.

2.       Taimekaitsetööde läbiviimine  (fungitsiidid Rovral 255 Flo ja Topas 100 EC; insektitsiidid Decis 2,5 EC ja Pegasus; herbitsiid Roundup).

3.       Kollektsioonide hooldus (väetatud kasvuturvas, puhas neutraliseerimata turvas, Osmocote väetis, kevadine väetis, sügisene väetis, kastmisvesi).

4.       Metallkaarte, -tugede ja -piirdeaia soetamine ja paigaldamine elulõngade toestamiseks.

5.       Kollektsioonide ettevalmistus talveks (taimede tagasilõikamine, turbaga ja okstega katmine).


TEEMA RAAMES ILMUNUD PUBLIKATSIOONIDE NIMEKIRI:

Monograafia:

1.      Raal, A. Tervist ja vürtsi maailma maitsetaimedest. Valgus, 2005. 400 lk.

 

Teaduslikud publikatsioonid eelretsenseeritavates ja refereeritavates ajakirjades:

1.      Ivask, K.; Orav, A.; Kailas, T.; Raal, A.; Arak, E.; Paaver, U.  Composition of the essential oil from wild marjoram (Origanum vulgare L. ssp. vulgare) cultivated in Estonia. Journal of Essential Oil Research,  2005,  17(4),  384-387.

2.      Raal, A., Sõukand, R. Classification of remedies and medicinal plants of Estonian ethnopharmacology. Trames, 2005, 9(59/54), 3, 259-267.

 

Teaduslikud publikatsioonid eelretsenseeritavates ajakirjades ja väljaannetes:

1.        Paaver, U., Orav, A., Arak, E., Mäeorg, U., Raal, A. Chemical composition of Serpylli herba essential oil of Estonian origin. In: 1st BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences. September 26-28 2005, Siofok, Hungary. 2005, 191-195.

2.        Pudersell, K., Vardja, R., Vardja, T., Arak, E., Raal, A. Influence of iron and putrescine on the scopolamine production and riboflavine excretion in the root and hairy root cultures of henbane (Hyoscyamus niger L.). In: 1st BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences. September 26-28 2005, Siofok, Hungary. 2005, 204-208.

 

Teaduslikud publikatsioonid eelretsenseerimata ja mitterefereeritavates ajakirjades:

Raal, A., Kuznetsova, I. Ekstraktsioonimeetodi ja -aja mõju droogide koostisainete sisaldusele vesitõmmistes. Apteeker, 2005, 1 (13), 20-23.

TÖÖDEGA OTSESELT SEONDUVAD TEADUSTEEMAD, GRANDID, DOKTORI- JA MAGISTRITÖÖD, JÄRELDOKTORITE TEEMAD, LEPINGUD:

Doktoritöö:

1.        Pudersell, K. The influence of some metals and putrescine on the scopolamine production and riboflavine excretion in the root and hairy root cultures of henbane (Hyoscyamus niger L.). Juhendakjad: Ph.D E.Arak, Ph.D. A. Raal (käsikiri valminud, kaitstakse 2006.a. alguses).

 

Magistritöö:

1.      Paaver, U. Eestis kasvava nõmm-liivatee (Thymus serpyllum L.) eeterliku õli keemilise koostise analüüs. Juhendajad: Ph.D. A.Raal, Ph.D. A.Orav, Ph.D. U.Mäeorg. (käsikiri valmimisjärgus, kaitstakse 2006.a. esimesel poolel).

 

Proviisoriõppe lõputööd (kutsemagistritööd):

1.        Ellram, M. Eesti, Šotimaa ja Armeenia päritoluga enamkasutatavate eeterlikku õli sisaldavate droogide uurimine. Proviisoriõppe lõputöö. Juhendajad: Ph.D. Elmar Arak, Ph.D. Anne Orav. Tartu 2005, 54 lk.

2.        Joonas, K. Mõningate Eesti, Moldaavia ja Uurali päritoluga eeterlikku õli sisaldavate droogide võrdlev uurimine. Proviisoriõppe lõputöö. Juhendajad: Ph.D. Elmar Arak,                                                                                            Ph.D. Anne Orav. Tartu 2005, 47 lk.

3.        Kuhi, S. Ravimid 18. ja 19. sajandi eestikeelses kalendrikirjanduses. Proviisoriõppe lõputöö. Juhendajad: cand. pharm. Ain Raal,  M.Sc keskonnatehn. Renata Sõukand. Tartu 2005, 57 lk.

4.        Lissovskaja, D. Nõmm- ja aed-liivatee droogide vastavus Euroopa Farmakopöa nõuetele ning nende eeterliku õli keemiline koostis.  Proviisoriõppe lõputöö. Juhendaja ass. U. Paaver. Tartu 2005, 50 lk.

5.        Manajenkova, A. Mõningate Eesti, Leedu ja Hispaania päritolu eeterliku õli droogide kvaliteedi uurimine. Proviisoriõppe lõputöö. Juhendajad: assist. Urve Paaver,                                                                                             Ph.D. Elmar Arak, Ph. D. Anne Orav. Tartu 2005, 45 lk.

6.        Smõšljajeva, J. Mõningate Eesti, Itaalia ja Saksamaa päritoluga eeterliku õli droogide kvaliteedi vastavusest Euroopa farmakopöa nõuetele. Proviisoriõppe lõputöö. Juhendajad: Ph.D. Elmar Arak, assistent Urve Paaver, Ph.D. Anne Orav. Tartu 2005, 53 lk.

7.        Zvonkova, M. Mõningate Eesti, Venemaa ja Läti eeterlikku õli sisaldavate droogide fütokeemiline analüüs ja nende vastavus Euroopa farmakopöa nõuetele. Proviisoriõppe lõputöö. Juhendajad: Ph.D. Elmar Arak,  Ph.D. Ain Raal, Ph. D. Anne Orav. Tartu 2005, 55 lk.

 

Posterettekanded rahvusvahelistel konverentsidel

 

1.        Paaver, U., Orav, A., Arak, E., Mäeorg, U., Raal, A. Chemical composition of Serpylli herba essential oil of Estonian origin. In: 1st BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences. September 26-28 2005, Siofok, Hungary. 2005.

Pudersell, K., Vardja, R., Vardja, T., Arak, E., Raal, A. Influence of iron and putrescine on the scopolamine production and riboflavine excretion in the root and hairy root cultures of henbane (Hyoscyamus niger L.). In: 1st BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences. September 26-28 2005, Siofok, Hungary. 2005.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ (lepingud, konverentside korraldamine, töötamine välisriikides jne):

Rahvusvahelise konverentsi „Conservation of genetic resources of ornamental and medical plants in collections“ Tartu 2006 juuni, eelorganiseerimine