Köögiviljade sordi- ja säilitusaretuseks ning nendega seonduvad sordiagrotehnika ja seemnekasvatuse alased uuringud
Workers:     
Aedherne sordiaretuses on eesmärgiks kõrge saagikuse ja heade maitseomadustega taimehaigustele vastupidavate varajaste sortide aretamine, mis sobiksid kasvatamiseks nii tootmispõldudel kui ka väikeaedades. Tomati sordiaretuses on peamiseks eesmärgiks olnud kevadkasvuhoonetesse sobivate suuresaagiliste, varavalmivate ja haiguskindlate tomatisortide aretamine kuna välismaise päritoluga sordid ei ole nendes tingimustes haiguskindlad.
 
 

Köögiviljade säilitusaretuses jätkub Sordilehel oleva 6 tomatisordi, aedherneste 'Looming', 'Aamisepp', 'Valma' ning 'Herko', aedoa ‘Vaia’ söögiporgandi 'Jõgeva Nantes', söögisibula 'Jõgeva 3', valge peakapsa 'Jõgeva', aedoa 'Vaia', naeri ‘Eesti naeris’, söödapeedi ‘Jõgeva Eckendorf’ ning redise 'Jõgeva 169' säilitusaretus tagamaks sordiomaste tunnuste säilimist ja sortide vastavust ühtlikkuse ja stabiilsuse nõuetele.

Köögiviljade sordiagrotehnika ning seemnekasvatuse alaste rakenduslike teadusuuringute teemad. 

Aedherne ja –oa keemiliseks umbrohutõrjeks sobivate herbitsiidide ja nende kasutusreþiimide väljaselgitamine. 

Maheviljeluseks sobivate tomatisortide väljaselgitamine ning kasvatamise agrotehnika täiustamine.