15. detsembril 2006

Sakus

 

Seminari avas ja juhatas Ruve Šank

Kokkuvõte riiklikust programmist “Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006” – Einar Kikkas/Vahur Kukk

Artikkel           Ettekanne

Rahvusvaheline koostöö geneetiliste ressursside säilitamisel Euroopas – eesmärk, tegevused, suundumused – Vahur Kukk

Ülevaade geneetilise ressursi säilitamise olukorrast seoses Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga – ülesanded, vahendid, tulemused – Hardo Lilleväli

 

Riiklikku programmi täitvate asutuste tegevuste kokkuvõtted

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi geenipank – Külli Annamaa

EMVI Taimebiotehnoloogia Uurimiskeskus EVIKA – Katrin Kotkas

EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskus – Ave Kikas

TÜ Botaanikaaed – Jüri Sild

 TTÜ Geenitehnoloogia Instituut – Kadri Järve

EL Komisjoni geneetiliste ressursside turustamise direktiivi eelnõu – Kristiina Digryte

Taimede geneetiliste ressursside säilitamise arengukava 2007 – 2013 – Merry Aart-Jüriado