15. detsembril 2006 kell 10.00

Saku mõisas (Juubelitammede tee 4) 

 

 

 1.     Kokkuvõte riiklikust programmist “Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006” – Einar Kikkas 10 min.

2.     Rahvusvaheline koostöö geneetiliste ressursside säilitamisel Euroopas – eesmärk, tegevused, suundumused – Vahur Kukk 30 min.

3.     Ülevaade geneetilise ressursi säilitamise olukorrast seoses Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga – ülesanded, vahendid, tulemused – Hardo Lilleväli 30 min.

4.     Riiklikus programmis osalenud asutuste esindajate ülevaated ülesannetest, tegevustest ja tulemustest – a’ 10 min:

a.     Jõgeva Sordiaretuse Instituudi geenipank – Külli Annamaa

b.    EMVI Taimebiotehnoloogia Uurimiskeskus EVIKA – Katrin Kotkas

c.     EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskus – Ave Kikas

d.    TÜ Botaanikaaed – Jüri Sild

e.     TTÜ Geenitehnoloogia Instituut – Kadri Järve

5.     EL Komisjoni geneetiliste ressursside turustamise direktiivi eelnõu tutvustus – Kristiina Digryte 15 min.

6.     Taimede geneetiliste ressursside säilitamise arengukava 2007 – 2013 – Merry Aart-Jüriado 10 min.

7.     Diskussioon - Milline on meie tulevik: eesmärgid järgmiseks perioodiks. 40 min.