Jõgeva Sordiaretuse Instituut korraldab Maheviljeluse põllupäeva

 11.juulil kell 10.00 – 16.00

 Kogunemine Jõgeva SAI Messikeskuses

Soja ja aedoa kasvatamine Eestis - Maia Raudseping
Tomati saagi kujunemist mõjutavad tegurid mahetingimustes - Ingrid Bender
Talirukis maheviljeluses - Ilme Tupits
Talinisu sordid ja nende omadused - Reine Koppel
Kartulisortide sobivus maheviljelusse- Aide Tsahkna
Aedherne erinevate sortide iseloomustus - Maia Raudseping
Aedherne seemnekasvatus tugikultuuriga - Ingrid Bender
Mahekatse tutvustus. Kaera sobilikkus maheviljeluses - Ilmar Tamm
Odrasortide erinevused - Ülle Tamm
Suvinisu saagi ja kvaliteedi erinevused mahe- ja tavakatses- Anne Ingver
Umbrohud Jõgeva SAI suviviljade mahekatses - Pille Sooväli
Erinevad ristikuliigid maheviljeluses - Sirje Tamm
Kuidas rajada ja majandada kultuurrohumaid maheviljeluse tingimustes - Rene Aavola

Arutelu

Info ja registreerumine 9.juuliks

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolitus läheb arvesse maheviljeluse kohustusliku koolitusena.

 

tel. 77 66901; jogeva@jpbi.ee või jpbi.ee

 

Registreeri ennast üritusele
Registreerija nimi: *
Asutus:
Maakond:
E-post: *
Telefon:
Märkused: