Jõgeva Sordiaretuse Instituudis on lõpetatud nii tali- kui suviviljade koristus. Esialgsete andmete põhjal võib väita, et sel aastal andsid taliviljad väga hea saagi ning suviviljade saak jäi keskpäraseks. Kevadine ning suvine põud mõjutas suviviljade saaki enam kui taliviljade oma. Esimese kultuurina koristati  17. juulil talirüps ‘Largo’. Seemnepõllu keskmiseks saagiks kujunes 2,3 t/ha (9,9 ha) ja seemnete õlisisaldus oli 46%. Talinisu kasvuks oli aasta soodne ning seemnepõldude saakidega võib igati rahule jääda. Talinisu ‘Ebi’ keskmiseks saak 6,9 t/ha (3,1 ha), ‘Ada’ 6,4 t/ha (8,4 ha),‘Olivin’ 5,6 t/ha (34 ha).
 Kuigi talinisude saagikus oli sel aastal suhteliselt kõrge, oli ilmastik ebasobiv väga hea kvaliteedi moodustamiseks. Samuti peab märkima, et tegemist oli seemnepõldudega ning agrotehnika oli valitud vastavalt kasvatusotstarbele ja küpsetuskvaliteet ei olnudki eesmärgiks.
Ka rukkile oli aasta soodus ja ‘Vambo’ 16 ha seemnepõllu keskmiseks saagiks kujunes 5,5 t/ha. Suviviljadest olid saagikamad suvinisud. Uue sordi ‘Trappe’ 52,9 ha seemnepõld andis keskmiseks saagiks 4,7t/ha, ‘Monsun’ 4,3 t/ha (44 ha), ‘Manu’ 3,2 t/ha (5,8 ha) ja ‘Vinjett’2,9 t/ha (30 ha).
Odra ja kaera kasvuks aasta nii soodus ei olnud ja saagikus jäi teistele kultuuridele alla. Oder ‘Leeni’ andis keskmiseks saagiks 3,6 t/ha (9,5 ha), ‘Anni’ 3,3 t/ha (115,8 ha), ‘Inari’ 3,1 t/ha (28 ha);‘Annabell’ 3,1 t/ha (32 ha); ‘Barke’ 3,0 t/ha (88,6 ha),‘Viire’ 3,0 t/ha (8 ha).
Kaer ‘Eugen’ 3,4 t/ha (5,0 ha) ja ‘Jaak’ 3,2 t/ha (10,2 ha).