» Efektiivne taimekasvatus
 
» Maheviljeluse infopäev Pärnus, Jõgeval, Rakveres. 2010
 
» Maheviljeluse põllupäev 2010
 
» Sordiaretus ja seemnekasvatus 2010
 
» Agronoomia 2009
 
» Kartuli seemnekasvatuse infopäev 2009
 
» Maheviljeluse infopäevad 2009
 
» Rohumaaviljeluse infopäev 2009
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2009
 
» Kokkuvõte tootmiskatsetest tootjate põldudel 2009
 
» Maheviljeluse põllupäev 2009
 
» Teraviljakasvatuse põllupäev 2009
 
» Teraviljade otsekülvi ja võrdluskatse põllupäev Põlvamaal 2009
 
» Rohumaaviljeluse põllupäev-kuidas toota odavalt piima 2009
 
» Aastaseminar 2009
 
» Mahepõllumajanduse infopäev 2008
 
» Rohumaaviljeluse infopäev 2008
 
» Kartuli seemnekasvatuse seminar 2008
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2008
 
» Teraviljapäev 2008
 
» Maheviljeluse õppepäev 2008
 
» Heinaseemnekasvatuse põllupäev 2008
 
» Aastaseminar 2008
 
» Kartuli seemnekasvatuse seminar 2008
 
» Mahepõllumajanduse seminar 2007
 
» Heinaseemnekasvatuse õppepäevad 2007
 
» Sojakasvatuse õppepäev 2007
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2007
 
» Maheviljeluse põllupäev 2007
 
» Teraviljakasvatuse põllupäev 2007
 
» Rohumaaviljeluse alane põllupäev 2007
 
» Maheviljeluse õppepäev 2007
 
» Aastaseminar 2007
 
» Agronoomia 2006
 
» Viljeluspäevad 2006
 
» Aastaseminar 2006
 
» Korraldatud üritused


Jõgeva Sordiaretuse Instituut korraldas koostöös Tartu Agro AS ja Pilsu taluga 5. juulil Rohumaaviljeluse alase põllupäeva.
Koguneti Tartu Agro AS peahoone ees Ilmatsalus.
Rohumaaviljelusealane põllupäev toimus Pilsu talu põldudel, osavõtjaid oli  41.

Kava:
Heinaseemnekasvatus Tartu Agros – Anne Liiker
Ristiku seemnepõldude umbrohtumine ja tõrjevõtted- Sirje Tamm
Uus punase aruheina sort Herbert – Ants Bender 
Heinaseemnekasvatus ja seemnekeskus Pilsu talus – Madis Ajaots
Seemnekasvatus Rootsis ja Eesti Seemneliidu areng – Ly Rand
Kõrreliste heintaimede seemnesaagi seos põllu vanusega – Rene Aavola 
Jõgeval aretatud heintaimede seemnekasvatuse hetkeseis – Margus Ess
Heinaseemnete kuivatamine Tartu Agros – Anne Liiker