Jõgeva SAI koristas talirüpsi katsed 23 ja 24 juulil.
Seemnesaak oli kõikides katsetes väga hea, esialgsed tulemused on:
Põhivõrdluse keskmine saak ületab 3 t/ha
                      ‘Largo’ – 3,7 t/ha
                     ‘Prisma’ – 3,3 t/ha
                 
Erinevate agrotehniliste võtete mõju uurimise katse väetisnormide variandis ületavad parimate lappide keskmised saagid  - 5 t/ha

Mahetingimuste katse keskmine saak ületab 2 t/ha
‘Prisma’ külvisenormi variandis 8 kg/ha – seemnesaak 3,6 t/ha