Jõgeva Sordiaretuse instituut ostab lämmastik väetisi, tarnituna ostjani:
28,5 tonni Sangaste
326 tonni Jõgeva alevik
Väetiste ost 2010
Registreeri ennast üritusele
Registreerija nimi: *
Asutus:
Maakond:
E-post: *
Telefon:
Märkused: