Sordi lisainformatsioon
Liik: Kartul
Päritolu: ristamisvanemad: J 1073-82 x Omega N
Aretaja: Aide Tsahkna, Alice Anderfeld, Mati Koppel
Kasvuaeg: keskvalmiv
Sordileht: 2000
Sordi tunnused: puhmas madal, püstine, õied suured valged, kuid õitsemise intensiivsus on madal kuni keskmine, mugulad on ümarovaalsed kuni ovaalsed, kollase koore ja sisuga, silmad madalad, valgusidandid punavioletsed
Majanduslikud omadused: kõrgesaagiline, keskmise tärklisesisaldusega ning madala redutseeritud suhkrute sisaldusega, väga heade kulinaarsete omadustega, toorlõigud ja keedetud mugulad ei tumene ka pärast pikaajalist õhu käes seismist, see on tingitud suhteliselt madalast klorogeenhappesisaldusest, sobib nii lauakartuliks kui frii- ja krõpsukartuliks
Haiguskindlus: kiduussi- ja vähikindel (D 1), suhteliselt lehemädanikukindel ning vastupidav viirushaigustele ja harilikule kärnale, keskmiselt vastuvõtlik mugulamädanike suhtes
Soovitus kasvatamiseks: sort eelistab viljakamaid soodsa niiskusrežiimiga muldi, eelidandamine võiks toimuda 4 nädalat +12...+15° C juures, siis võib anda kõrge varajase saagi, milles kaubanduslike mugulate osakaal on kõrge, algareng ei ole eriti kiire ja on mõneti ebaühtlane, kuid hiljem on hea vaovahe kattuvusega, niiskuse puudusel, liiga soojade ilmadega võib sort peatada kasvu, kuid taimed ei närbu, vaid jäävad ooterežiimi, kuna mugulad on kuiva mulla puhul koristusõrnad, on vajalik pealsete eemaldamine, et koor kinnistuks, vigastuste vältimiseks koristada soojemate ilmadega (nagu teisigi keskvalmivaid ja hiliseid sorte), säilib keskmiselt kuni hästi, puhkeperiood on lühike, ekstreemsetes kasvutingimustes tulevad mõned puudused esile (nagu näiteks sisu värvuse ebaühtlus, mis aga hiljem säilitamisel kaob), kasutada kompleksväetist 800…1000 kg/ha
Lisateave: Aide Tsahkna