Sordi lisainformatsioon
Liik: Kartul
Päritolu: ristamisvanemad: R 513-78 x Super
Aretaja: Jaan Sarv, Mati Koppel
Kasvuaeg: hiline
Sordileht: 1997
Sordi tunnused: puhmas keskmise kõrgusega, poollaiuva kasvukujuga, õied väiksed valged, koondunud suurtesse õisikutesse, õitsemise intensiivsus madal, mugulad on ümarovaalsed, kergelt lapikud, silmad keskmise sügavusega, mugulate koor ja sisu kollased, valgusidandid nõrgalt punavioletsed
Majanduslikud omadused: kõrgesaagiline lauakartul, toorlõigud ega keedetud mugulad ei tumene, tärklisesisaldus madal kuni keskmine, seepärast sobib ka salatikartuliks
Haiguskindlus: vähikindel (D 1), nakatub lehemädanikust vähem kui senine meie kõige lehemädanikukindlam sort Ando ja on ka hea mugulate pruunmädanikukindlusega ning hariliku kärna kindlusega, märgmädaniku- ja varrepõletikukindluse suhtes võrdne Andoga, suhteliselt vastuvõtlik mosaiigiviirusele
Soovitus kasvatamiseks: sobib põllumajandusettevõtetele, kus ei tehta lehemädanikutõrjet, eelistab keskmise viljakusega kuni viljakaid muldi, eelidandada 4-5 nädalat +12°C juures, sobivaim seemnefraktsioon 24-45 mm, kasutades 75 cm vagude vahekaugust, kuna sort on hiline, ei tasu koristamisega kiirustada, mugulasaagi juurdekasv vegetatsiooniperioodi lõpul on suur ja valmimata mugulad võivad koristamisel vigastuda, mis omakorda halvendab säilimist
Lisateave: Aide Tsahkna