E-post: mati.koppel@jpbi.ee

Telefon: 776 6903, 507 3288
Osakond:   Biokeemia ja taimekaitse osakond
Projektid:   Internetipõhise taimekaitsealase nõustamissüsteemi (I-Taimekaitse) arendamine ja rakendamine Eestis
Publikatsioonid:   Soobik, P., Koppel, M., Runno, E. 2006. Kartuli haigused ja kahjurid ning nende tõrje. Jõgeva, 36 lk.

Runno-Paurson, E., Koppel, M. 2006. Characterisation of Phytophthora infestans in the Baltic countries. Nordic Association of Agricultural Scientists Report Vol. 2, No. 9, p. 13-14.

Koppel, M., Runno-Paurson, E. 2006. Kartulisortide lehemädanikukindluse arvestamine keemilise tõrje ajastamisel. Agronoomia 2006. Koostaja H. Nurmekivi. Jõgeva, lk. 124-129.

Runno, E., Koppel, M. 2006. An overview of the situation of the Estonian population of Phyophthora infestans. In Schepers, H.T.A.M. (Ed) Proceedings of the Ninth Workshop of an European network for development of an integrated control strategy of potato l

Runno, Eve; Koppel, Mati 2006. An overwiew of the situation of the Estonian population of Phytophthora infestans. Weesterdijk, C.E.; Schepers, H.T.A.M. (Ed.). Proceedings of the Ninth Workshop of an European network for development of an integrated contro

Runno, E., Koppel, M. 2006. The question of metalaxyl resistance on late blight fungus in Estonia. Agronomy Research, volume 4 special issue, Bookmill, p 341-344.

Koppel, M., Tupits, I. 2006. Probleemid rukkikasvatuses. Teraviljafoorum 2006. EPKK. lk. 23.

Sooväli, P., Runno-Paurson, E., Koppel, M. 2007. Fungitsiidide vähendatud normide kasutamine teraviljahaiguste tõrjel. Rmt. Millest sõltub teravilja saagikus, lk 14-25, Jõgeva.

Sooväli, P., Koppel, M. 2007. ‘I –Taimekaitse’ kasutamine taimehaiguste tõrjel aitab vähendada tootmiskulusid. Rmt. M. Koppel (Koostaja) Eestis kasvatatavate põllukultuuride sordid, nende omadused ja kasvatamise iseärasused, lk 44-47, Jõgeva

Koppel, M., Runno-Paurson, E. 2007. Fungitsiidide valik kartuli-lehemädaniku tõrjel. Rmt. M. Koppel (Koostaja) Eestis kasvatatavate põllukultuuride sordid, nende omadused ja kasvatamise iseärasused, lk 48-51, Jõgeva