Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi säilitamine

Uute sortide aretuse ja juba aretatud, kasutusel olevate sortide parendamise aluseks on terve algmaterjal, mis kannab endas väärtuslikku, haiguskindlat ja kõrge saagipotentsiaaliga geneetilist informatsiooni. Rahvusvaheliste lepete alusel peab iga riik säilitama kultuurtaimede aretamiseks oma sordiaretuse algmaterjali.

GR asutused, programmid ja lepingud (tabel)

Eesti Vabariigi valitsus ratifitseeris 1994. aastal Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni  (originaaldokument) ja allkirjastas 2004. aastal Rahvusvahelise põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside lepingu (originaaldokument).

Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi säilitamine on Eestis korraldatud aastatel 2002-2006 Vabariigi Valitsuse korralduse alusel riikliku programmiga "Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006"  ja 2007-2013 arengukavaga "Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2007-2013".

Põllumajanduskultuuride geneetilist ressurssi säilitavad asutused Eestis:
(
kõikide asutuste kontaktandmed)