» Publikatsioonid
 
» Publikatsioonid 1995-1999
 
» Ettekanded


 
Sordi lisainformatsioon
Liik: Talinisu
Päritolu: Saksamaa
Aretaja: Limagrain-Nicerson GmbH
Kasvuaeg: Hiline
Sordileht: Sordilehel Tšehhis, Rootsis, Saksamaal
Sordi tunnused: Valge pea, punane tera
Majanduslikud omadused: kõrge saagikus suur tera keskmine kuni kõrge mahumass hea seisukindlus keskmine proteiini- ja kleepevalgu sisaldus Talvekindlus: hea
Haiguskindlus: keskmiselt vastuvõtlik jahukastele ja helelaiksusele
Soovitus kasvatamiseks: külvata 400-500 idanevat tera ruutmeetrile lämmastikväetis anda kahes osas: vegetatsiooniperioodi alguses ja võrsumisfaasi lõpus taimekaitsevahendite ja suurte lämmastikväetise normide puhul pikeneb kasvuaeg 2-7 päeva
Lisateave: Reine Koppel