Aavola, R., Annamaa, K. 2005. Forage genetic resources in Estonia.—Report of a Working Group on Forages of ECP/GR. Eighth Meeting, 10-12 April 2003, Linz, Austria, pp. 44-47, IPGRI, Rome.

Annamaa, K., Kukk, V. 2001. Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kogumine ja säilitamine Jõgeva Sordiaretuse Instituudi Geenipangas. — Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised 14: 9–12. 

Annamaa, K., Kukk, V.  2005. Põllumajanduskutuuride geneetilise ressursi pikaajaline säilitamine ex situ Jõgeva Sordiaretuse Instituudi geenipangas. — Sordiaretus ja seemnekasvatus IX. Jõgeva, lk. 225-232. 

Annamaa, K., Kukk, V. 2006. Rahvusvahelised lepped põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise valdkonnas. Agronoomia 2006.

Haljak, M. 2006. Kuidas eristada suvinisu sorte põllul? Agronoomia 2006.

Ingver, A., Koppel, R. 2004. Suvinisu (Triticum aestivum) mitmekesisuse laiendamine. — Agronoomia 2004. Teadustööde kogumik. 219. lk. 58-60. 

Ingver, A., Koppel, R. 2004. Extension of diversity of spring wheat.—  Plant Breeding for Sustainable Agriculture. International Conference of Baltic Cereal and Pea Breeders. Latvia, Stende, 28-30.06, pp. 21-22. 

Kask, K. 2004. An inventory of apple and pear cultivars of Estonian origin. — Report of a working group on Malus/Pyrus IPGRI. — Rome, p. 22-25. 

Kask, K. 2004. Situation de la production fruitière en Estonie.—Le fruit Belge, Janvier –Février, pp. 1-3. 

Kask, K. 2004 Eesti puuvilja- ja marjasortide varamu. — Maamajandus, august 2004,  lk. 28-29. 

Kask, K. 2004 Suurimas põllutaimede geenivaramus. — Maakodu, veebr, lk. 62. 

Kask, K. 2006. Koduaias aretatud sordid. – Maakodu, jaanuar, lk. 68-69.

Kask, K., Jänes, H. 2006. An inventory of plum and cherry cultivars of Estonian origin. Report of working group on Prunus. International Plant Genetic Resources Institute. Rome, Italy.

Kikas, A., Libek, A., Hanni, L.. Evaluation of red raspberry cultivars in Estonia. – Acta Horticulturae, 585, 1, 2002, 203-207. 

Kotkas, K. 2003. Evaluation of potato collection in Estonia. — Esitatud avaldamiseks FAO Rahvusvahelise Taimede Geneetilise Ressursside Instituudi (IPGRI) poolt koostatavas kogumikus. 

Kotkas, K. 2004. Preservation in vitro and evaluation of potato genetic resources in Estonia. — Abstracts of International Conference “Plant tissue culture: from theory to pactice”, Latvia, p. 30 

Kotkas, K., Vasar, V., Vaasa, A. 2003.  The application of biotechnological methods on preservation of plant biological diversity in Estonia. — Bulletin of the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, 85, Yalta, 2002, pp. 27-30. 

Kukk, V. 1997. Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamine Eestis. — Mahepõllumajanduse leht nr. 6, lk. 9-10. 

Kukk, V. 1998. Preservation of plant genetic resources for agriculture in Estonia within the framework of the Nordic – Baltic co-operative programme. — Report from a Nordic – Baltic conference in Salaspils. Latvia. Nordic Council of Ministers. Copenhagen, pp.35–38. 

Kukk, V., Annamaa, K., Kotkas, K. 2001. The Plant Genetic Resources Network in Estonia. — Biologija 4: 18–19. 

Kukk, V., Küüts, H. 1997. Põllumajanduskultuuride geneetilised ressursid Eestis. — Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised 4:37-38. 

Libek, A., Kikas, A. 2003 Musta sõstra sortidest. – Hüva Nõu, 9.

Libek, A., Kikas, A. Evaluation of blackcurrant cultivars in Estonia. - Acta Horticulturae, 585, 1, 2002, 209-213. 

Pihlik, U. 2003. Plant Collections of the Pharmacy Department - the Base for Pharmacists’ Education and the Conservation of Plant Genetic Resources. — Botanic Gardens Strategies in Changing Economic Conditions. Tartu. 

Pihlik, U. 2003. Ravimtaimede katseaia osa proviisoriõppes ja ravimtaimede geneetilise ressursi kaitses. — Eesti Arst, nr.9, 647. 

Priilinn O., Enno T., Peusha H. 2003. Collection and preservation of the wheat genetic resources in Estonia. — Annual Wheat Newsletter (USA), 49, 27. 

Tiirmaa, K., Univer, N., Univer, T. 2006. Evaluation of apple cultivars for scab resistance in Estonia. – Agronomy Research, vol. 4 (special issue), 413–416

Tohver, M. 2004. Allelic variation of Glu-1 encoded HMW-glutenin subunits of spring wheat hybrid lines of Scandinavian origin. Annual Wheat  Newsletter 50: 33-3