GR asutuste kontaktid Eestis

Jõgeva Sordiaretuse Instituut
48309 Jõgeva
Telefon:776 6901    Faks: 776 6902
Külli Annamaa

kylli.annamaa@jpbi.ee
Telefon: 776 6901 
Vahur Kukk
vahur.kukk@jogevamv.ee
Euroopa GR programmi ECPGR Eesti koordinaator
Telefon:505 8224            

Eesti Maaviljeluse Instituudi
Taimebiotehnoloogia Uurimiskeskus EVIKA
Teaduse 6a
75501 Saku
Telefon: 604 1484    Faks: 604 1136
Katrin Kotkas

k.kotkas@evika.org
Telefon: 604 1484
Marje Särekanno

m.sarekanno@evika.org
Telefon: 604 1484

Eesti Maaülikooli
Polli Aiandusuuringute Keskus

69104 Karksi-Nuia
Telefon: 433 1443    Faks: 433 1442
Ave Kikas

ave.kikas@emu.ee
Telefon: 433 1443
Kalju Kask

kalju.kask@emu.ee
Telefon: 433 1841
Hedi Kaldmäe
hedi.kaldmae@emu.ee

Tartu Ülikooli Botaanikaaed
Lai 38/40
51005 Tartu
Telefon: 737 6218 
Jüri Sild

juri.sild@ut.ee
Olesja Volkova 
olesja.volkova@ut.ee
Telefon: 737 6180

Tallinna Tehnikaülikooli
Geenitehnoloogia Instituut

Akadeemia tee 15
12618 Tallinn
Telefon: 620 4427
Kadri Järve

kadri.jarve@ttu.ee
Telefon: 620 4427

Keskkonnaministeerium
Toompuiestee 26
15172 Tallinn
Telefon: 626 2900    Faks: 626 2901
 
Hardo Lilleväli

hardo.lillevali@envir.ee

Põllumajandusministeerium
Lai 39/41
15056 Tallinn
Telefon: 625 6143    Faks: 625 6200
Andres Oopkaup

andres.oopkaup@agri.ee
Telefon: 625 6105
Merry Aart-Jüriado
merry.aart@agri.ee
Telefon: 625 6245

Külli Kaare
kylli.kaare@agri.ee
Telefon: 625 6554