Rahvusvahelised dokumendid
1.
Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon (The Convention on Biological Diversity)
2.
Rahvusvaheline põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside leping (The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture)
3. Global Plan of Action for the Conservation and for Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources Food and Agriculture and the Leipzig Declaration

Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamine Euroopas
Rahvusvaheline taimede geneetiliste ressursside instituut - endine IPGRI (
Bioversity International)
Euroopa geneetilliste ressursside koordineeritud programm ECPGR (
European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources ECPGR )
Euroopa geenipankade ühendatud süsteem AEGIS (
An European Genebank integration System AEGIS)
Taimede geneetiliste ressursside ja asutuste otsingusüsteem WIEWS (World Information and Early Warning System on Plant Genetic Resoures WIEWS)

Andmekogud
Euroopa ühine geneetiliste ressursside andmekogu EURISCO (
European Plant Genetic Resources Search Catalogue EURISCO )
Euroopa liigipõhised andmekogud (European Central Crop Databases ECCDC)
Põhjamaade ja Baltimaade geenipankade dokumenteerimissüsteem SESTO (
Gene Bank Documentation System of Plant Genetic Resources SESTO)
Tšehhi geneetiliste ressursside dokumenteerimissüsteem EVIGEZ

GR keskused ja geenipangad
Põhjamaade geenipank (The Nordic Gene Bank)
Leedu taimede geenipank (Lithuanian Plant Gene Bank)

Vavilovi nim Ülevenemaaline Taimekasvatuse Instituut Peterburis (VIR)
Soome bioloogiline mitmekesisus
Rootsi bioloogilise mitmekesisuse keskus (Swedish Biodiversity Centre)
Norra geneetiliste ressursside keskus
Hollandi geneetiliste ressursside keskus CGN