neljapäeval 1. veebruaril 2007

 Jõgeva Kultuurikeskuses (Jõgeva, Aia 6)

"Eestis kasvatatavate põllukultuuride sordid, nende omadused ja kasvatamise iseärasused"

 PÄEVAKAVA

10.00-10.30 Saabumine ja registreerimine
10.30-10.35 Avasõna. Direktor Mati Koppel
10.35-10.55 Ülle Tamm. “Uute Jõgeva odrasortide ‘Viire’ ja ‘Leeni’ omadused.”
10.55-11.15 Aide Tsahkna. “Uus Jõgeva kartulisort ‘Reet’.”
11.15-11.35 Maia Raudseping. “Uus aedoasort ‘Lemmik’. Sojauba.”
11.35-11.55 Reine Koppel. “Talinisu sortide majanduslikud ja bioloogilised omadused 2006. aastal Jõgeva SAI kollektsioonkatses.”
11.55-12.15 Ilme Tupits. “Külviaja mõju talirukki saagile.”
12.15-12.35 Lea Narits. “Talirüpsi sortide saagikus ja kvaliteet 2006. aastal agrotehnika katse põhjal.”

 12.35-13.30 Kehakinnitus

13.30-13.50 Anne Ingver. “Suvinisu sortide saagikus ja kvaliteet 2006. aastal.”
13.50-14.10 Ilmar Tamm. “Kaera sordilehe sortide katsetulemused Jõgeva SAI-s 2006. aastal.”
14.10-14.30 Pille Sooväli, Mati Koppel. “I –taimekaitse kasutamine taimehaiguste tõrjel vähendab tootmiskulusid.”
14.30-14.50 Toomas Tobreluts. “Taimekasvatuse kogemusi. Minimaalne mullaharimine ja otsekülv.”
14.50-15.10 Margus Ess. “Jõgeva sortide seemnekasvatus Eestis.” 15.10-15.30 Gunnar Koll. “2006. taimekasvatusaasta tulemused.”
15.30-16.00 Diskussioon

 Stendiettekanded

 • Mati Koppel. “Kartuli-lehemädaniku tõrje.
 • Eve Runno - Paurson, Mati Koppel. "Kartulisortide lehemädanikukindluse arvestamine keemilise tõrje ajastamisel."
 • Laine Keppart. "2006. aasta taimekasvuperioodi ilma omapärast."
 • Kalju Paalman, Erkki Mäeorg. “Tööstuskanepi kasvatamine erinevatel eesmärkidel.”
 • Ilme Tupits. “Talirukki sortide eristamise võimalused.”
 • Reine Koppel, Anne Ingver. Talinisu ja talitritikale majanduslike ja bioloogiliste omaduste võrdlus.
 • Merlin Haljak. Kuidas eristada suvinisu sorte põllul?
 • Lea Narits. Põldherne seisukindlus.
 • Anne Ingver, Reine Koppel. Ilmastiku mõju suvinisu saagi kujunemisele.
 • Sirje Tamm, Ants Bender. “Erineva päritoluga punase ristiku tetraploidsete sortide saagivõime.”
 • Tiia Kangor, Ilmar Tamm, Ülle Tamm, Anne Ingver. “Erinevate lämmastikunormide mõjust suviterviljade saagile ja proteiinisisaldusele.”
 • K. Annamaa. “Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006."