toimus 1. veebruaril Jõgeva Kultuurikeskuses.

"Eestis kasvatatavate põllukultuuride sordid, nende omadused ja kasvatamise iseärasused"

1. Ülle Tamm. “Uute Jõgeva odrasortide ‘Viire’ ja ‘Leeni’ omadused.”
2. Aide Tsahkna. “Uus Jõgeva kartulisort ‘Reet’.”
3. Maia Raudseping. “Uus aedoasort ‘Lemmik’. Sojauba.”
4. Reine Koppel. “Talinisu sortide majanduslikud ja bioloogilised omadused 2006. aastal Jõgeva SAI kollektsioonkatses.”
5. Ilme Tupits. “Külviaja mõju talirukki saagile.”
6. Lea Narits. “Talirüpsi sortide saagikus ja kvaliteet 2006. aastal agrotehnika katse põhjal.”
7. Anne Ingver. “Suvinisu sortide saagikus ja kvaliteet 2006. aastal.”
8. Ilmar Tamm. “Kaera sordilehe sortide katsetulemused Jõgeva SAI-s 2006. aastal.”
9. Pille Sooväli, Mati Koppel. “I –taimekaitse kasutamine taimehaiguste tõrjel vähendab tootmiskulusid.”
10. Toomas Tobreluts. “Taimekasvatuse kogemusi. Minimaalne mullaharimine ja otsekülv.”
11. Margus Ess. “Jõgeva sortide seemnekasvatus Eestis.”
12. Gunnar Koll. “2006. taimekasvatusaasta tulemused.”

 Stendiettekanded

Tagasiside kokkuvõte!
Tagasiside kokkuvõte!