» Ilmaolu lähiajaloos


 
Sordi lisainformatsioon
Liik: Oder
Päritolu: (‘Abava’ x ‘Nadja’) x ‘Elo’
Aretaja: Ülle Tamm, Ivi Küüts, Hans Küüts
Kasvuaeg: Hilisepoolne
Sordileht: 2006
Sordi tunnused: Kuulub teisendisse nutans, kaherealine, pead kollased, keskmise pikkuse (7,3 cm) ja tihedusega – 4 cm peatelje kohta 14 lüli. Ohted pikad, ületavad pea pikkuse 1,5 korda, õrnad. Terad elliptilised, suured, sõklad õhukesed. Välissõkla vahelmistel roodudel hambakesed puuduvad, põhiharjas pikakarvaline
Majanduslikud omadused: ‘Viire’ on suure saagipotentsiaaliga ja stabiilse terasaagiga. Seisukindlus on väga hea. 1000 tera mass on keskmine, teraühtlikkus on keskmine. Proteiinisisaldus on kõrge. Mahumass on suur
Haiguskindlus: Suhteliselt vastupidav võrk- ja pruunlaiksusele, vastupidav jahukastele ja triiptõvele, ei nakatu lendnõkke
Soovitus kasvatamiseks: Sobib kasvatamiseks viljakatel muldadel
Lisateave: Ülle Tamm