Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursside seminar

                                  15. detsembril 2006  Sakus

  Seminari avas ja juhatas Põllumajandusminsteeriumi asekantsler Ruve Šank

 1. Kokkuvõte riiklikust programmist “Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006” – Einar Kikkas/Vahur Kukk   (Artikkel    Ettekanne)

 2. Rahvusvaheline koostöö geneetiliste ressursside säilitamisel Euroopas – eesmärk, tegevused, suundumused – Vahur Kukk  (Artikkel   Ettekanne)

 3. Ülevaade geneetilise ressursi säilitamise olukorrast seoses Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga – ülesanded, vahendid, tulemused – Hardo Lilleväli  (Artikkel   Ettekanne) 

Riiklikku programmi täitvate asutuste tegevuste kokkuvõtted 

 4. Jõgeva Sordiaretuse Instituudi geenipank – Külli Annamaa  (Artikkel   Ettekanne) 

 5. EMVI Taimebiotehnoloogia Uurimiskeskus EVIKA – Katrin Kotkas (Artikkel   Ettekanne) 

  6. EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskus – Ave Kikas  (Artikkel   Ettekanne)

 7. TÜ Botaanikaaed – Jüri Sild  (Artikkel   Ettekanne)

 8. TTÜ Geenitehnoloogia Instituut – Kadri Järve  (Artikkel   Ettekanne)

 9. EL Komisjoni geneetiliste ressursside turustamise direktiivi eelnõu – Kristiina Digryte  (Artikkel   Ettekanne)

10. Taimede geneetiliste ressursside säilitamise arengukava 2007 – 2013 – Merry Aart-Jüriado  (Artikkel   Ettekanne)