toimub 28.märtsil Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ruumides aadressil Aamisepa 1, Jõgeva alevik

 Põllukultuuride ja nende sortide sobivus maheviljeluseks

9.30 – 10.00 Kogunemine

10.00 – 10.30 Suviteraviljade mahekatse Jõgeva SAI-s, kaera katsetulemused mahe- ja tavatingimustes – Ilmar Tamm, Ülle Tamm, Anne Ingver
10.30 – 11.00 Suvinisu saagi ja kvaliteedi erinevused mahe- ja tavakatses – Anne Ingver 
11.00 – 11.30 Odra katsetulemused mahe- ja tavatingimustes – Ülle Tamm
11.30 – 12.00 Talirukis maheviljeluses – Ilme Tupits
12.00 – 12.25 Kartulisortide sobivus maheviljelusse – Aide Tsahkna

12.25 – 13.10 Lõunapaus

13.10 – 13.40 Tomati saagi kujunemist mõjutavad tegurid mahetingimustes – Ingrid Bender
13.40 – 14.10 Sojauba ja selle kasvatamise võimalusi Eestis – Maia Raudseping
14.10 – 14.40 Talirüps kui üks parimaid õlikultuure maheviljeluses Lea Narits  
14.40 – 15.05
Erinevad ristikuliigid maheviljeluses ja nende seemnekasvatus – Sirje Tamm
15.05 – 15.30 Kuidas rajada ja majandada kultuurrohumaid maheviljeluse tingimustes ­– Rene Aavola

 Korraldajad MTÜ Sordi Arenduskeskus ja Jõgeva Sordiaretuse Instituut

Info ja registreerimine 26. märtsiks

 e – post jogeva@jpbi.ee ja jpbi.ee , tel. 77 66901

Registration on participation
Name: *
Institution:
County:
E-mail: *
Phone:
Comments: