23. märtsil 2007. a. kinnitas põllumajandusminister arengukava
"Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2007-2013"


Arengukava täitmise hindamiseks moodustati komisjon
järgmises koosseisus
:

komisjoni esimees:         Merry Aart-Jüriado
komisjoni aseesimees:   Vahur Kukk
komisjoni liikmed:           Külli Annamaa
                                       Kadri Järve
                                       Külli Kaare
                                       
Ave Kikas
                                       Katrin Kotkas
                                       Hardo Lilleväli
                                       Merjan Savila
                                       Jüri Sild

Komisjoni koosolekute protokollid:
GR komisjoni esimene koosolek toimub Põllumajandusministeeriumis
19. aprillil kell 14.00.
Päevakorras:
1. Arengukava staatus ja rakendumine  - Ruve Šank
2. Rahvusvaheline koostöö (ECPGR töögrupid) - Vahur Kukk
3. Mikroorganismide säilitamine Põllumajandusuuringute Keskuses - Kalle Talviste
4. Teadusuuringute meetodite rakendamine geneetiliste ressursside
kirjeldamisel - Vahur Kukk/Külli Annamaa
5. Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi säilitamise nõukogu
koosseisust, seosed arengukava täitmise komisjoniga  - arutelu
6. Kohapeal algatatud küsimused

GRK protokoll 19042007