Euroopa Liit rahastas geneetiliste ressursside kaera projekti

Jõgeva Sordiaretuse Instituut osales 2006. aastal projektitaotluse esitamisel EL programmis põllumajanduse geneetiliste ressursside säilitamise, kirjeldamise, kogumise ja kasutamise kohta (AGRI GEN RES 870/2004). Projekt “Kaera geneetiliste ressursside kvaliteet toiduks kasutamisel” (Oat genetic resources for quality in human consumption – Avena - AVEQ) rahastati aastateks 2007-2010. Projekti koordinaatoriks on Kultuurtaimede Sordiaretuslike Uuringute Keskus Saksamaal ning partneritena on lisaks Jõgeva SAI-le kaasatud 13 asutust Itaaliast, Poolast, Prantsusmaalt, Rootsist, Rumeeniast, Saksamaalt ja Tšehhist. Projekti kogumaksumus on 1,037 miljonit eurot, millest Euroopa Liit finantseerib 50%.

Projekti raames toimub kaera geneetiliste ressursside iseloomustamine, hindamine ja dokumenteerimine. Uuritav kollektsioon sisaldab metsikuid kaeraliike, eelmise projekti käigus valitud kohalikke sorte ja kaasaegsed kaerasorte – kokku 600 Euroopa päritolu kaerasäilikut.
Projektis keskendutakse kaera kvaliteedi omadustele, sealhulgas eriti tunnustele, mis iseloomustavad kaera sobivust toiduks kasutamiseks.

 Uuritakse ja analüüsitakse:
1) vastuvõtlikkust mükotoksiine tootvate Fusariumi liikide poolt põhjustavale nakkusele ja toksilisuse ulatust;
2) kaera toiteväärtust määravaid tunnuseid (proteiini-, rasva-, antioksüdantide ja kiusisaldus ning 1000 tera mass, mahumass ja sõklasus);
3) vastupidavust külma suhtes.

Tegevused ja tulemused esitatakse projekti kodulehel: http://eadb.bafz.de/aveq