Jõgeva Sordiaretuse Instituut korraldab 2007 aastal järgnevad põllupäevad:

05.07.2020 Rohumaaviljeluse alane põllupäev
10.07.2020 Teraviljakasvatuse põllupäev
11.07.2020 Maheviljeluse põllupäev
02.08.2020 Köögiviljakasvatuse põllupäev
02.08.2020 Kartulikasvatuse põllupäev