» Kartuli-lehemädaniku tõrje
 
» Lehemädaniku algus 4. juuli 2012
 
» Kartuli-lehemädaniku algus 2012
 
» Lehemädaniku oht 15.juuli 2012
 
» Lehemädaniku pritsimise intervall 15. juuli 2012
 
» Valgemädaniku tõrje rapsil
 
» Suviteraviljade haiguskindlus 2009. a.
 
» Taliviljade haiguskindlus 2010
 
» Suviviljade haiguskindlus 2010
 
» Taliviljade haiguskindlus 2011
 
» Abivahend teraviljaherbitsiidide valikuks


Taimekaitse nõuanded

Kartuli lehemädanikutõrje pritsimiste ajastamine vastavalt

ilmastikutingimustele, kasvatatava kartulisordi haiguskindlusele, fungitsiidide omadustele.

Efektiivsel tõrjel

alusta enne haiguse lööbimist, kasuta fungitsiidide täisdoose, muuda pritsimiste vahelisi intervalle,  vali sobivaim fungitsiid

Esimese pritsimise ajastamine

Kõigil kartulisortidel alustatakse lehemädanikutõrjet samal ajal. Ilmastikuandmetel põhineva prognoosi alusel teavitame lehemädanikutõrje alguse vajadusest lihtsal kaardil kuvatava infoga.  Lehemädanikutõrjega peab alustama enne haigustunnuste ilmnemist.

Kartuli-lehemädaniku tõrje alguse prognoosi kaart 

Lehemädaniku leiud

Kartulikasvatajate informeerimiseks esitame informatsiooni tuvastatud lehemädaniku leidudest. Lehemädaniku esinemine lähipiirkonnas on selgeks signaaliks keemilise tõrje alustamiseks. Täiendav info: www.web-blight.net  

 Lehemädaniku leidude kaart

 

Järgnevate pritsimiste intervall

Ilmastiku soodsus lehemädaniku arenguks mõjutab millise vahega fungitsiide kasutada. Lehemädanikule soodsates tingimustes  peab intervalli vähendama. Vähemsoodsa ilma korral võib aga pikendada. Soovituse saab kaardilt. Niisketel ja varjulistel põldudel peab intervalli lühendadama 1 päeva.

Pritsimise intervallide kaart 

Sortide haiguskindluse arvestamine

Lehemädaniku kindlaid sorte võib pritsida pikemate intervallidega. Vastuvõtlikel sortidel tuleb pritsimiste vahet vähendada.  Täiendav info: www.eucablight.org

Tabel sordiaresistentsuse arvestamiseks pritsimisintervalli määramisel

Fungitsiidide omadused

Fungitsiidid on erineva mõju ja toimemehhanismiga. Parima tõrje– ja majandusliku effekti saamiseks on oluline teada fungitsiidide omadusi ning nende käitumist erinevate ilmastikutingimuste ja kartuli kasvufaaside korral. 

 

Kartuli-lehemädaniku tõrje fungitsiidid 2011
Fungitsiidide valik
Parima tõrjeefektiivuse ja kõrge majandusliku tasuvuse saamiseks tuleb vastavalt kartuli kasvufaasile, ilmastikutingimustele ja lehemädanikunakkusele valida andud põllutingimustele  sobivaimad fungitsiidid.


Juhtnöörid fungitsiidide valikuks
Informatsiooni kooskasutamine  

Lehemädanikukaartide, sordiresistentsuse tabeli ja fungitsiidide valiku kooskasutamine. Informatsiooni põhjal saab määrata oma põllule vajaliku pritsimissageduse ning valida hetkel sobivaima fungitsiidi.

Pritsimissageduse ja fungitsiidi valik