» 2006 - 2007 talv
 
» 2007 jaanuar
 
» 2007 veebruar
 
» 2007 märts
 
» 2007 aprill
 
» 2007 mai
 
» SAI automaatilmajaama andmed


Jõgeva Sordiaretuse Instituut korraldab koostöös

Tartu Agro AS ja Pilsu taluga

Rohumaaviljeluse alase põllupäeva

 

5.juulil kell 10.00 – 16.00

Kogunemine Tartu Agro AS peahoone ees Ilmatsalus

 

Päevakava:

Heinaseemnekasvatus Tartu Agros – Anne Liiker

Heinaseemnekasvatus ja seemnekeskus Pilsu talus – Madis Ajaots

Ristiku seemnepõldude umbrohtumine ja tõrjevõtted- Sirje Tamm

Uus punase aruheina sort Herbert – Ants Bender

Kõrreliste heintaimede seemnesaagi seos põllu vanusega – Rene Aavola

Seemnekasvatus Rootsis ja Eesti Seemneliidu areng – Ly Rand

Jõgeval aretatud heintaimede seemnekasvatuse hetkeseis – Margus Ess

Info ja registreerumine 3.juuliks

tel. 77 66901; jogeva@jpbi.ee või jpbi.ee
Registreeri ennast üritusele
Registreerija nimi: *
Asutus:
Maakond:
E-post: *
Telefon:
Märkused: