» 2006 - 2007 talv
 
» 2007 jaanuar
 
» 2007 veebruar
 
» 2007 märts
 
» 2007 aprill
 
» 2007 mai
 
» SAI automaatilmajaama andmed


Jõgeva Sordiaretuse Instituut korraldab

Maheviljeluse põllupäeva

 

11.juulil kell 10.00 – 16.00

Kogunemine Jõgeva SAI Messikeskuses

 

 

Soja ja aedoa kasvatamine Eestis - Maia Raudseping

Tomati saagi kujunemist mõjutavad tegurid mahetingimustes - Ingrid Bender

Talirukis maheviljeluses - Ilme Tupits

Talinisu sordid ja nende omadused - Reine Koppel

Kartulisortide sobivus maheviljelusse- Aide Tsahkna

Aedherne erinevate sortide iseloomustus - Maia Raudseping

Aedherne seemnekasvatus tugikultuuriga - Ingrid Bender

Mahekatse tutvustus. Kaera sobilikkus maheviljeluses - Ilmar Tamm

Odrasortide erinevused - Ülle Tamm

Suvinisu saagi ja kvaliteedi erinevused mahe- ja tavakatses- Anne Ingver

Teraviljade haigused ja kahjurid - Eve Runno-Paurson

Umbrohud Jõgeva SAI suviviljade mahekatses - Pille Sooväli

Erinevad ristikuliigid maheviljeluses - Sirje Tamm

Kuidas rajada ja majandada kultuurrohumaid maheviljeluse tingimustes - Rene Aavola

Arutelu

Info ja registreerumine 9.juuliks

tel. 77 66901; jogeva@jpbi.ee või jpbi.ee

Täitke kõik vajalikud lahtrid
Registreeri ennast üritusele
Registreerija nimi: *
Asutus:
Maakond:
E-post: *
Telefon:
Märkused: