» 2006 - 2007 talv
 
» 2007 jaanuar
 
» 2007 veebruar
 
» 2007 märts
 
» 2007 aprill
 
» 2007 mai
 
» SAI automaatilmajaama andmed


Jõgeva Sordiaretuse Instituut korraldab koostöös

 

A.Tammel AS ja Agrochema Eesti OÜ

 

Teraviljakasvatuse põllupäeva

 

 

10.juuli kell 10.00 – 16.00

 

Kogunemine Jõgeva SAI Messikeskuses

 

 

Talirüps kui arvestatav õlikultuur - Lea Narits

 

Odrasordid ja nende omadused. Uued sordid Viire ja Leeni - Ülle Tamm

 

Kaerasordid nende omadused ja nende sobivus erineva intensiivsusega kasvatamiseks - Ilmar tamm

 

Suvinisu sordid, nende võrdlus ning kvaliteediomaduste kujunemine sõltuvalt kasvatatavast sordist - Anne Ingver

 

Suvirapsi agrotehnika - Gunnar Koll

 

Kaera ja odra agrotehniline katse kasvuregulaatoriga - Tiia Kangor

 

Taimekaitse odral- Pille Sooväli

 

Talirukki sordid ja nende omadused - Ilme Tupits

 

Talinisu sordid ja nende omadused - Reine Koppel

 

Taimekaitse talinisul - Eve Runno-Paurson

 

Vedelväetiste kasutamine talinisul – Agrochema Eesti OÜ

 

Taliviljade külvitehnoloogia rohumaale koos orgaanilise väetise andmisega - A.Tammel AS

 


Arutelu

 


 

Info ja registreerumine 6.juuliks

tel. 77 66901; jogeva@jpbi.ee või jpbi.ee

Täitke kõik vajalikud lahtrid
Registreeri ennast üritusele
Registreerija nimi: *
Asutus:
Maakond:
E-post: *
Telefon:
Märkused: