Jõgeva Sordiaretuse Instituut korraldas koostöös Tartu Agro AS ja Pilsu taluga 5. juulil Rohumaaviljeluse alase põllupäeva.
Koguneti Tartu Agro AS peahoone ees Ilmatsalus.
Rohumaaviljelusealane põllupäev toimus Pilsu talu põldudel, osavõtjaid oli  41.

Kava:
Heinaseemnekasvatus Tartu Agros – Anne Liiker
Ristiku seemnepõldude umbrohtumine ja tõrjevõtted- Sirje Tamm
Uus punase aruheina sort Herbert – Ants Bender 
Heinaseemnekasvatus ja seemnekeskus Pilsu talus – Madis Ajaots
Seemnekasvatus Rootsis ja Eesti Seemneliidu areng – Ly Rand
Kõrreliste heintaimede seemnesaagi seos põllu vanusega – Rene Aavola 
Jõgeval aretatud heintaimede seemnekasvatuse hetkeseis – Margus Ess
Heinaseemnete kuivatamine Tartu Agros – Anne Liiker