» Suvised infopäevad 2011
 
» Efektiivne taimekasvatus
 
» Maheviljeluse infopäev Pärnus, Jõgeval, Rakveres. 2010
 
» Maheviljeluse põllupäev 2010
 
» Sordiaretus ja seemnekasvatus 2010
 
» Agronoomia 2009
 
» Kartuli seemnekasvatuse infopäev 2009
 
» Maheviljeluse infopäevad 2009
 
» Rohumaaviljeluse infopäev 2009
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2009
 
» Kokkuvõte tootmiskatsetest tootjate põldudel 2009
 
» Maheviljeluse põllupäev 2009
 
» Teraviljakasvatuse põllupäev 2009
 
» Teraviljade otsekülvi ja võrdluskatse põllupäev Põlvamaal 2009
 
» Rohumaaviljeluse põllupäev-kuidas toota odavalt piima 2009
 
» Aastaseminar 2009
 
» Mahepõllumajanduse infopäev 2008
 
» Rohumaaviljeluse infopäev 2008
 
» Kartuli seemnekasvatuse seminar 2008
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2008
 
» Teraviljapäev 2008
 
» Maheviljeluse õppepäev 2008
 
» Heinaseemnekasvatuse põllupäev 2008
 
» Aastaseminar 2008
 
» Kartuli seemnekasvatuse seminar 2008
 
» Mahepõllumajanduse seminar 2007
 
» Heinaseemnekasvatuse õppepäevad 2007
 
» Sojakasvatuse õppepäev 2007
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2007
 
» Maheviljeluse põllupäev 2007
 
» Teraviljakasvatuse põllupäev 2007
 
» Rohumaaviljeluse alane põllupäev 2007
 
» Maheviljeluse õppepäev 2007
 
» Aastaseminar 2007
 
» Agronoomia 2006
 
» Viljeluspäevad 2006
 
» Aastaseminar 2006
 
» Korraldatud üritused


Jõgeva Sordiaretuse Instituut korraldas koostöös A.Tammel AS ja Agrochema Eesti OÜ ga Teraviljakasvatuse põllupäeva, 10.juulil kell 10.00 – 16.00
Koguneti Jõgeva SAI Messikeskuses

 

Osales 75 külastajat väljaspoolt Jõgeva Sordiaretuse Instituuti. Instituudi oma töötajaid osales Teraviljapäeval 8.

 

Kava

10.00 – 10.15 Kogunemine
10.15 – 10.40 Talirüps kui arvestatav õlikultuur - Lea Narits
10.40 – 11.05 Talinisu sordid ja nende omadused - Reine Koppel
11.05 – 11.30 Odrasordid ja nende omadused. Uued sordid Viire ja Leeni - Ülle Tamm
11.30 – 11.55 Kaerasordid nende omadused ja nende sobivus erineva intensiivsusega kasvatamiseks - Ilmar tamm
11.55 – 12.20 Suvinisu sordid, nende võrdlus ning kvaliteediomaduste kujunemine sõltuvalt kasvatatavast sordist - Anne Ingver
12.20 – 12.45 Suviteraviljade agrotehniline katse - Tiia Kangor
12.45 – 13.10 Taimekaitse odral- Pille Sooväli
13.10 – 13.35 Talirukki sordid ja nende omadused - Ilme Tupits
13.35 – 14.00 Taimekaitse talinisul - Eve Runno-Paurson
14.00 – 14.30 Vedelväetiste kasutamine talinisul – Agrochema Eesti OÜ
14.30 – 16.00 Taliviljade külvitehnoloogia rohumaale koos orgaanilise väetise andmisega - A.Tammel AS

"Vooremaa": Uuendusmeelsete talupidajate põllupäev
Kaera sordilehe sordid - Ilmar Tamm
Oder - Ülle Tamm
Rukis - Ilme Tupits
Suvinisu katsed 2007 - Anne Ingver
Talinisu sordid ja nende omadused - Reine Koppel
Talirüpsi agrotehnika katse - Lea Narits
Kemira pikaajaline väetiskatse 2007 - Tiia Kangor
CCC mõju suviteraviljade taime pikkusele Kemira katses 2006a. - Tiia Kangor