Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Läti Ülikool, Priekuli Riiklik Sordiaretuse Instituut (Läti) ja Leedu Põllumajanduse Instituut allkirjastasid ühisprojekti “Põhja- ja Baltimaade suviodra geneetiline kaardistamine QTL meetodil“ koostöölepingu aastateks 2008-2011.  

Projekti eesmärkideks on:  

Topelthaploidide metoodika kohandamine Baltimaade odraaretuses kasutatavatele genotüüpidele.  

Põhja- ja Baltimaade odrasortide potentsiaalse väärtuse hindamine sordiaretuse lähtematerjalina.  

Topelthaploidide tootmine sobivate vanempaaride ristamistest saadud aretusliinidest.  

Majanduslikult oluliste tunnuste kaardistamine väärtuslikes aretusliinides.

Loodavad geenikaardid võimaldavad senisest täpsemat ja suunatumat aretustööd. Topelthaploidide meetodi rakendamine kiirendab sordiaretuse protsessi ja suurendab sortide ühtlikkust.

Ühisprojekti juhiks on prof Isaak Rashal Läti Ülikoolist, Jõgeval SAI-st osalevad odra aretaja Ülle Tamm ja biotehnoloog Terje Põvvat.