» Suvised infopäevad 2011
 
» Efektiivne taimekasvatus
 
» Maheviljeluse infopäev Pärnus, Jõgeval, Rakveres. 2010
 
» Maheviljeluse põllupäev 2010
 
» Sordiaretus ja seemnekasvatus 2010
 
» Agronoomia 2009
 
» Kartuli seemnekasvatuse infopäev 2009
 
» Maheviljeluse infopäevad 2009
 
» Rohumaaviljeluse infopäev 2009
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2009
 
» Kokkuvõte tootmiskatsetest tootjate põldudel 2009
 
» Maheviljeluse põllupäev 2009
 
» Teraviljakasvatuse põllupäev 2009
 
» Teraviljade otsekülvi ja võrdluskatse põllupäev Põlvamaal 2009
 
» Rohumaaviljeluse põllupäev-kuidas toota odavalt piima 2009
 
» Aastaseminar 2009
 
» Mahepõllumajanduse infopäev 2008
 
» Rohumaaviljeluse infopäev 2008
 
» Kartuli seemnekasvatuse seminar 2008
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2008
 
» Teraviljapäev 2008
 
» Maheviljeluse õppepäev 2008
 
» Heinaseemnekasvatuse põllupäev 2008
 
» Aastaseminar 2008
 
» Kartuli seemnekasvatuse seminar 2008
 
» Mahepõllumajanduse seminar 2007
 
» Heinaseemnekasvatuse õppepäevad 2007
 
» Sojakasvatuse õppepäev 2007
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2007
 
» Maheviljeluse põllupäev 2007
 
» Teraviljakasvatuse põllupäev 2007
 
» Rohumaaviljeluse alane põllupäev 2007
 
» Maheviljeluse õppepäev 2007
 
» Aastaseminar 2007
 
» Agronoomia 2006
 
» Viljeluspäevad 2006
 
» Aastaseminar 2006
 
» Korraldatud üritused


Neljapäeval, 31.jaanuaril 2008, toimus
Jõgeva Sordiaretuse Instituudi
Aastaseminar 2008
.

"Põllukultuuride uuemad sordid, nende omadused ja kasvatamise eripära."

 

Seminari ettekanded:
"Viire" ja "Leeni" - uued odrasordid Jõgevalt - Ü. Tamm
Uued suvinisusordid ‘Mooni’ ja ‘Trappe’ – A.Ingver
Talinisu sortide "Ada" ja "Ebi" omadused ja kasvatamise eripära – R.Koppel
Kaerasordi ’Eugen’ omadused – I.Tamm
Fungitsiidide efektiivsus talinisu ja odra haiguste tõrjel 2007.a. – M.Koppel
Bioenergiast - Tiit Maidre
Lutserni sordid Jõgeva katsetes – S.Tamm
Karjamaa- ja Itaalia raiheina toiteväärtus erinevatel kärpimis- ja väetusreziimidel - R.Aavola
Jõgeva Seemnekeskus - G.Koll
Stendi ettekanded:
Rukki saagikus ja kvaliteet - Ilme Tupits
Erinevate väetiste mõju energiaheinakskasvatatava päideroo taimiku kujunemisele - Rene Aavola
Litsentsitasu ja omatoodetud seemne tasu (OTS-tasu) vajalikkus - Eesti Seemneliit
Biodiisel ja talirüps - Lea Narits
Viljelusviiside mõjust suviteraviljade terasaagile ja kvaliteedile erinevatel väetisfoonidel - Tiia Kangor, Ilmar Tamm, Ülle Tamm, Anne Ingver
Võimalused tomati kasvatamiseks kütteta kasvuhoones - Ingrid Bender
Lutserni, sojaoa ja ida-kitsehernega sümbioosis elavate mügarbakterite isoleerimine - L.Andesen, S.Tamm, A.Raidvere
2006-2007.a. taimekasvuperioodiilma omapärast ja selle mõjust taimekasvatusele - Laine Keppart
Kartulisortide saak ja kvaliteet 2007. aastal - A.Tsahkna, I.Polli, T.Tähtjärv.
Uued sordid
Pildid:
<- TAGASI