» Taimede GR säilitamine
 
» Geenipank
 
» GR arengukava 2007-2013
 
» Aruanded
 
» GR nõukogu
 
» Andmekogud
 
» EL kaera projekt 2007-2010
 
» GR programm 2002-2006
 
» GR seminar Sakus 2006
 
» Asutuste kontaktid
 
» Publikatsioonid
 
» GR lingid


Neljapäeval, 31.jaanuaril 2008, toimus
Jõgeva Sordiaretuse Instituudi
Aastaseminar 2008
.

"Põllukultuuride uuemad sordid, nende omadused ja kasvatamise eripära."

 

Seminari ettekanded:
"Viire" ja "Leeni" - uued odrasordid Jõgevalt - Ü. Tamm
Uued suvinisusordid ‘Mooni’ ja ‘Trappe’ – A.Ingver
Talinisu sortide "Ada" ja "Ebi" omadused ja kasvatamise eripära – R.Koppel
Kaerasordi ’Eugen’ omadused – I.Tamm
Sordi tähtsus Tartu Veski toidunisu varumisel - Leonid Dulub
Fungitsiidide efektiivsus talinisu ja odra haiguste tõrjel 2007.a. – M.Koppel
Lutserni sordid Jõgeva katsetes – S.Tamm
Karjamaa- ja Itaalia raiheina toiteväärtus erinevatel kärpimis- ja väetusreziimidel - R.Aavola
Jõgeva Seemnekeskus - G.Koll
Stendi ettekanded:
Rukki saagikus ja kvaliteet - Ilme Tupits
Erinevate väetiste mõju energiaheinakskasvatatava päideroo taimiku kujunemisele - Rene Aavola
Litsentsitasu ja omatoodetud seemne tasu (OTS-tasu) vajalikkus - Eesti Seemneliit
Biodiisel ja talirüps - Lea Narits
Viljelusviiside mõjust suviteraviljade terasaagile ja kvaliteedile erinevatel väetisfoonidel - Tiia Kangor, Ilmar Tamm, Ülle Tamm, Anne Ingver
Võimalused tomati kasvatamiseks kütteta kasvuhoones - Ingrid Bender
Lutserni, sojaoa ja ida-kitsehernega sümbioosis elavate mügarbakterite isoleerimine - L.Andesen, S.Tamm, A.Raidvere
2006-2007.a. taimekasvuperioodiilma omapärast ja selle mõjust taimekasvatusele - Laine Keppart
Pildid:
Ajakirjanduses:
"Vooremaa"
Bioenergiast - Tiit Maidre
<- TAGASI