Amet Teadur

E-post: lea.narits@jpbi.ee

Telefon: 776 6919Teaduskraad:                       põllumajandusmagister

Valdkonnad:                          põldkaunviljade sordiaretus ja algseemnekasvatus,

                                                 põldkaunviljade agrotehnika, talirüpsi sordiaretus


Osakond:   Teraviljade osakond
Projektid:   EUFABA
Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride sordi- ja säilitusaretuseks ning nendega seonduvad sordiagrotehnika ja seemnekasvatuse alased uuringud
Publikatsioonid:   Narits, L. 2004. Lehelist- ja poollehetut tüüpi põldherneste saagi ja saagi kvaliteedi võrdlus erinevate ilmastikutingimustega aastatel. (M. Sc.)

Tamm, I., Bender, I., Narits, L., Aavola, R., Tamm, S., Tamm, Ü. 2007. Mahepõllumajanduslik seemnekasvatus. 8 lk.

Narits, L. 2004. Weather effects on yield and yield quality of different field pea foliage types. Plant Breeding for Sustainable Agriculture. International Conference of Baltic Cereal and Pea Breeders, pp. 36–37, Di˛stende.

Narits, L. Comparison of oilseed rape resistance to pests and disease in 2004. International Symposium on Integrated Pest Management in Oilseed Rape, Göttingen, Germany. 3rd-5th April, 2006. CD-Rom.

Narits, L., 2007. Protein content of mixtures (field pea + spring cereal) in 2004 and 2006 in Estonia. Abstracts. 6th European Conference on Grain Legumes. ‘Integrating legume Biology for Sustainable Agriculture’. Portugal, 12-16 November, Lisbon. Pp 96

Kalev, S., Narits, L. 2004. Ilmastiku mõju erinevat tüüpi põldhernesortide saagile ja saagi kvaliteedile. Agraarteadus XV (1): 3–11.

Runno, E., Narits, L. 2004. Eestis enamlevinud rapsi- ja rüpsihaigused ning nende tõrje agrotehnilised võimalused. Eesti talu 2: 5–6.

Kalev, S., Narits, L. 2005. Talirüpsi sordid “Prisma” ja “Largo”. Sordiaretus ja seemnekasvatus IX, lk. 57–62, Jõgeva.

Narits, L., Kalev, S. 2005. Põldoa EL uurimisprogramm “EUFABA”. Sordiaretus ja seemnekasvatus IX, lk. 117–128, Jõgeva.

Metspalu, L., Narits, L., Hiiesaar, K., Jõgar, K., Mänd, M. Hiilamardika (Meligethes spp) poolt eelistatud suvirapsi Brassica napus L. sordid. Agronoomia 2006. Koostaja H. Nurmekivi. Jõgeva, lk.228-231.

Narits, L. Põldherne Pisum sativum seisukindlus. Agronoomia 2006. Koostaja H. Nurmekivi. Jõgeva. lk.90-93.

Narits, L. Occurrence of pests and stem rot on various oil crops. Agronomy Research, volume 4 special issue, 2006, Brookmill, p 307-310.

Narits, L., 2007. Talirüpsi toorrasvasisaldus. Konverentsi “Agronoomia 2007” teadustööde kogumik. Saku, lk.45-48.

Narits, L. 2007. Talirüpsi saak ja saagi kvaliteediomadused erinevate agrotehniliste võtete korral. Rmt. Millest sõltub teravilja saagikus, lk 93-102, Jõgeva

Narits, L. 2007. Talirüpsi sortide saagikus ja kvaliteet 2005/2006 kasvuaastal agrotehnika katse põhjal.Rmt. M. Koppel (Koostaja) Eestis kasvatatavate põllukultuuride sordid, nende omadused ja kasvatamise iseärasused, lk 29-33, Jõgeva

Narits, L. 2007. Talirüpsi saak ja saagi kvaliteediomadused erinevate agrotehniliste võtete korral. Millest sõltub teravilja saagikus, Jõgeva, lk. 93 - 102

Narits, L. 2007. Talirüpsi sortide saagikus ja kvaliteet 2005/2006 kasvuaastal agrotehnika katse põhjal. Eestis kasvatatavate põllukultuuride sordid, nende omadused ja kasvatamise iseärasused, Koostaja M. Koppel, Jõgeva, lk. 29 - 33.