» Doktoriõpingud Eesti Maaülikoolis
 
» Kaitstud teaduskraadid
 
» Juhendamine ja oponeerimine
Alates tänasest saab Jõgeva Sordiaretuse Instituudi poolt koostatud trükiseid ka meie kodulehelt lugeda.


Trükised hakkavad paiknema Nõuannete rubriigi all. 

Loe trükiseid siit: