» Suvised infopäevad 2011
 
» Efektiivne taimekasvatus
 
» Maheviljeluse infopäev Pärnus, Jõgeval, Rakveres. 2010
 
» Maheviljeluse põllupäev 2010
 
» Sordiaretus ja seemnekasvatus 2010
 
» Agronoomia 2009
 
» Kartuli seemnekasvatuse infopäev 2009
 
» Maheviljeluse infopäevad 2009
 
» Rohumaaviljeluse infopäev 2009
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2009
 
» Kokkuvõte tootmiskatsetest tootjate põldudel 2009
 
» Maheviljeluse põllupäev 2009
 
» Teraviljakasvatuse põllupäev 2009
 
» Teraviljade otsekülvi ja võrdluskatse põllupäev Põlvamaal 2009
 
» Rohumaaviljeluse põllupäev-kuidas toota odavalt piima 2009
 
» Aastaseminar 2009
 
» Mahepõllumajanduse infopäev 2008
 
» Rohumaaviljeluse infopäev 2008
 
» Kartuli seemnekasvatuse seminar 2008
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2008
 
» Teraviljapäev 2008
 
» Maheviljeluse õppepäev 2008
 
» Heinaseemnekasvatuse põllupäev 2008
 
» Aastaseminar 2008
 
» Kartuli seemnekasvatuse seminar 2008
 
» Mahepõllumajanduse seminar 2007
 
» Heinaseemnekasvatuse õppepäevad 2007
 
» Sojakasvatuse õppepäev 2007
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2007
 
» Maheviljeluse põllupäev 2007
 
» Teraviljakasvatuse põllupäev 2007
 
» Rohumaaviljeluse alane põllupäev 2007
 
» Maheviljeluse õppepäev 2007
 
» Aastaseminar 2007
 
» Agronoomia 2006
 
» Viljeluspäevad 2006
 
» Aastaseminar 2006
 
» Korraldatud üritused


Jõgeva Sordiaretuse Instituut,
Agrochema Eesti OÜ ja Nordkalk AS

Teraviljapäeva ettekanded:

Talinisu saak ja kvaliteet erineva agrotehnika korral - Reine Koppel
Odrasordid, nende omadused ja uued sordid - Ülle Tamm
Kaerasordid, nende omadused ja uued sordid - Ilmar Tamm
Suvinisu saak ja kvaliteet ning selle  sõltuvus kasvatatavast sordist - Anne Ingver
Taimehaiguste tõrje suvi- ja taliteraviljal - Mati Koppel
Puju ja tuulekaera tõrje suviteraviljas - Ennu Nurmekivi
Talirukki sordid ja nende omadused - Ilme Tupits
Talirüps ja suviraps - Lea Narits
Suvinisu ja rapsi seemnekasvatus Jõgeva SAI seemnekaskuses - Gunnar Koll
Lyderis vedelväetiste kasutamine - Ahti Tupits, Tiina Tõnisson Agrochema Eesti
Dolokivijahu rapsi väetisena - Raul Eenpuu; Nordkalk AS 

Miks selline päev teoks sai ning kellele see oli mõeldud? Kuna Jõgeva Sordiaretus Instituut tegeleb päris paljude teemadega, mis on põllumajandustootjale huvipakkuvad, siis on saanud juba omamoodi traditsiooniks selliste päevade korraldamine ning katsetulemuste ning kogemuste jagamine tootjatega. Lai teemadering peaks pakkuma kasulikku nii suur- kui väiketootjatele.

Teemade käsitlemisel on püütud jääda erapooletuks ning anda nõu põllmehe vaatevinklist lähtuvalt. Teemade valikul oleme alati ka silmas pidanud küsimuse aktuaalsust ning olulisust tootjale.

 

Seda näitas ka põllupäevaliste väga suur huvi tuulekaera ning puju tõrje ning taimekaitse ja väetamise küsimuste vastu.

Paljudele osalejatele oli üllatuseks, et dolokivi võib kasutada ka rapsi väetamiseks ning vähendatud normi korral ei ole tegemist mitte niivõrd mullareaktsiooni muutmisega kui just toitainetevajaduse katmisega, millel on ka mitmeaastane järelmõju järgnevatele kultuuridele.

Samuti oli huvipakkuvaks teemaks vedelväetised. Kas need annavad saagile lisa, parandavad kvaliteeti, millal ning kuidas neid kasutada ning kas see ka majanduslikku efekti annab?

 

Tavapäraselt leidsid käsitlemist uued sordid ning nende omadused võrreldes seniste sortidega. Kuna edukas tegutsemine põllumajanduses nõuab väga paljude teemade valdamist ning erinevate seoste nägemist ning loomist, siis sellest lähtuvalt oli ka käsitletav teemadering valitud suhteliselt lai.

Suvised põllupäevad on aga vaid osa süsteemist kuhu kuuluvad veel talvised seminarid ning Jõgeva Sordiaretuse Instituudi koduleht (jpbi.ee), kus nõuanderubriiki on teemade kaupa koondatud erinevate ürituste esitlused ning spetsiaalselt koostatud nõuanded, samuti on seal kättesaadavad meie viimaste aastate trükised digitaalsel kujul.

 

 

Kaaskorraldajatena andsid oma panuse päeva toimumiseks  Agrochema Eesti OÜ ja Nordkalk AS ning oma teadmisi oli tulnud jagama ka Ennu Nurmekivi Jäneda Õppe ja Nõuandekeskusest. Registreerunud külastajaid oli 248 Eestimaa erinevatest piirkondadest ja kohal oli ka 30 liikmeline Leedu grupp, mille moodustasid agronoomid erinevatest Leedu ühistutest.

Vaata rohkem pilte siit.