Jõgeva Sordiaretuse Instituudi (SAI) teadusnõukogu valis instituudi direktori ametikohale järgnevaks viieks aastaks Mati Koppeli ning kiitis heaks instituudi arengustrateegia.

Mati Koppel on töötanud Jõgeva SAI direktorina kaks ametiaega ning täidab praegu teadusasutuse juhi rolli ajutise lepinguga, kuni põllumajandusminister ta kolmandat korda direktoriks kinnitab.

Instituudi arengustrateegia aastateks 2009−2015 näeb ette edasist teadustegevuse arendamist sordiaretuse alal, uurimistemaatika ajakohastamist vastavalt põllumajanduses ja teaduses toimunud muutustele, organisatsiooni arendamist, rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö edendamist ning teadustöö tulemuste senisest tõhusamat levikut sihtrühmadeni.


Põllumajandusministeeriumi pressiteade, 13.04.2021