Läheneb seemnepõldude tunnustamiseks avalduste esitamise tähtaeg. Paluks kõigil kes soovivad Jõgeva sorte sertifitseerida,esitada avaldused 11.maiks 2009. Avalduse võib saata meili, posti või faksiga

Vajaliku avalduse vormi leiate Taimetoodangu Inspektsiooni kodulehelt:
http://www.plant.agri.ee/failid/seemnete%20sertifitseerimine/dokumendivormid/Andmed_tunnustatavate_seemnepodude_kohta.doc
Kõigi osapoolte raamatupidamise lihtsustamiseks oleks hea riigilõivud tasuda otse Rahamdusministeeriumi arvele.Info leiate siit:
http://www.plant.agri.ee/failid/seemnete%20sertifitseerimine/riigiloiv/Riigiloivu_maarad_ja_tasumine.doc

Kontakt ja info
Margus Ess
Jõgeva SAI
seemnekasvatuse agronoom
tel. 5251458, 7766911
faks 7766902
margus@jpbi.ee