Jõgeva Sordiaretuse Instituut ja Tartu Agro

30.juuni 2009 toimus Tartu Agro Rahinge farmis rohumaaviljeluse põllupäev teemal "Kuidas toota odavalt piima".
Põllupäeval osales 39 põllumajandushuvilist.
Lektoriteks olid Are Selge, Paul Lättemäe, Eino Härm, Anne Liiker, Ants Bender ja Rene Aavola.
Põllupäeva teemad olid piimatootmine, silode valmistamine ja läga kasutamine AS Tartu Agro-s, kuidas toota odavalt piima ja lahendada esilekerkivaid probleeme silo valmistamisel.
Söödaotstarbeliste rohumaade rajamine ja kasutamine Tartu Agros , Punase ristiku Jõgeval aretatud sordid ja nende seemnekasvatus Jõgeva SAI-s ja Itaalia raihein, sobivus piimatootmiseks, koht külvikorras ja agrotehnika.