Kokkuvõte tootmiskatsetest tootjate põldudel 2009

Katse eesmärgiks oli võrrelda Eestis enamlevinud suviteraviljade sorte omavahel, hinnata nende haiguskindlust ning vaadata, millist mõju avaldab saagile fungitsiid. Katses oli 8 suvinisu-, 10 odra- ja 8 kaerasorti. Neist 22 sorti oli külvatud kõigis, 1 kaera ja 1 suvinisu sort osas katsekohtades. Igas kohas oli kokku 24 sorti kahes korduses. Katsete läbiviimiseks valiti järgmised ettevõtted: Avispeamees OÜ ja Aru POÜ Lääne – Virumaal, Pilsu talu Tartumaal, Puide talu Valgamaal, Kookla Seemnekeskus OÜ Viljandimaal ning Toomas Tobrelutsu talu Põlvamaal. Toomas Tobrelutsu talus oli üldisele katsele lisaks veel ka otsekülvi katse.

Kasvuperioodi jooksul tehti katsetel vaatlusi. Hinnati taimehaiguste levikut Eesti erinevates piirkondades ja samas ka erinevate sortide haiguskindlust. Kokku tehti selliseid vaatlusi 4 korral 7 erinevas katsekohas ning tulemused olid kõigile huvilistele operatiivselt kättesaadavad Jõgeva Sordiaretuse Instituudi kodulehe kaudu.
Igas katsekohas toimus suvel ka põllupäev, mille eesmärgiks oli tutvustada põllumeestele konkreetset katset, anda ülevaade taimehaiguste esinemisest ja levikust erinevates Eesti piirkondades ning võrrelda erinevate sortide nakatumist taimehaigustesse.

Katsetulemuste ja suviste põllupäevade piltidega on võimalik tutvuda siin.