» Kartuli-lehemädaniku tõrje
 
» Lehemädaniku algus
 
» Lehemädaniku oht
 
» Lehemädaniku pritsimise intervall
 
» Valgemädaniku tõrje rapsil
 
» Suviteraviljade haiguskindlus 2009. a.
 
» Taliviljade haiguskindlus 2010


Jõgeva Sordiaretuse Instituut
Teraviljakasvatuse põllupäev 2010
13.juuli
Jõgeva SAI põldudel.

Kogunemisega Jõgeva SAI ladude juures.

10.00-10.30 Kogunemine
10.30-10.50 Talirüpsi ja –rapsi võrdluskatse. Lea Narits
10.50-11.10 Talinisu sordivõrdluskatse ja talvitumine 2009/2010 aasta talvel. Reine Koppel
11.10-11.40 Puhtimiskatsed tali- ja suviteraviljadel. Taliviljade talvitumise seos puhtimispreparaadi valikuga. Kadri Sildoja
11.40-12.00 Odra sobivus külvikorda. Ülle Tamm, Enn Lauringson
12.00-12.20 Teraviljade otsekülvi võrdluskatsed erineva eelvilja, külvinormi ja väetusfooniga. Margus Ess
12.20-12.40 Suviteraviljade haigused ja võrdluskatse , soovitused haigustõrjeks. Pille Sooväli
12.40-13.00 Suvirapsi tootmiskatse. Gunnar Koll
13.00-13.20 Riiklikud majanduskatsed Jõgeva Sordiaretuse Instituudis. Tiia Kangor
13.20-13.40 Taliteraviljade haigused ja võrdluskatsekatse , soovitused haigustõrjeks. Mati Koppel
13.40-14.00 Talirukki sordivõrdluskatse, erinevad külviajad ja talvitumine 2009/2010 aasta talvel. Ilme Tupits
14.00-14.30 Tülikad umbrohud teraviljapõllul ja nende integreeritud tõrje. Hennu Nurmekivi
14.30-15.30 Lõuna (K-Catering)

Registreerimine: 7766901, jogeva@jpbi.ee või all oleva vormi abil.

Registreeri ennast üritusele
Registreerija nimi: *
Asutus:
Maakond:
E-post: *
Telefon:
Märkused: