• Erinevate viljelusviiside mõju talinisu saagile - 02.06 - Jõgeva alevik
  • Teravilja-, herne-, rapsikasvatuse põllupäev Puide talus. - 07.06 - Valgamaa
  • Viljelusviisi mõju mulla seisundile ja taimekasvule - 14.06 - Põlvamaa
  • Muru ja söödakultuuride infopäev - 14.06 - Jõgeva alevik
  • Teraviljakasvatuse põllupäev Olustvere TMK-s - 16.06 - Viljandimaa
  • Köögivilja seemnekasvatuse õppepäev - 17.06 -  Jõgeva alevik
  • Põllumajanduslik tootmine ja katsed Pilsu talus - 29.06 - Tartumaa
  • Viljeluspäevad 2011    -  06.07 - 07.07   -   Jõgeva alevik
  • Maheviljeluse põllupäev - 12.07 - Jõgeva alevik
  • Teravilja-, rapsi-, ja hernekasvatuse põllupäev Lääne-Virumaal - 13.07 - Lääne-Virumaa

 

  • Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev - 04.08 - Jõgeva alevik