Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi 26-27. mail Jurmalas peetud seirekomitee koosolekul sai positiivse rahastamisotsuse Jõgeva Sordiaretuse Instituudi osalusega projekt BaltOrgPotato.
Projekti BaltOrgPotato eesmärgiks on mahedalt toodetud kartuli tootmismahtude ja konkurentsivõime suurendamine ning Eesti ja Läti piirialasid hõlmava ühise tootmisahela loomine sordiaretusest, seemnekasvatusest kuni lõppsaaduste valmistamiseni.
Projekti juhtorganisatsiooniks on Aloja Starkelsen Ldt. Lisaks Jõgeva Sordiaretuse Instituudile osalevad projektis Läti Kartulikasvatajate ja -töötlejate Ühing, Läti Maheviljeluse Ühing, Eesti Biodünaamika Ühing, Priekuli Riiklik Sordiaretuse Instituut ning Läti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut.
Kaheaastase projekti kogumaksumuseks on 331 637 EUR.