» Publikatsioonide otsing ETIS süsteemist
 
» Publikatsioonid
 
» Publikatsioonid 1995-1999
 
» Ettekanded
 
» Jõgeva SAI trükised


Jõgeva Sordiaretuse Instituut korraldab 7-8 novembril Pirita TOP SPA hotellis Põhjamaade Põllumajandusteadlaste Assotsiatsiooni seminari "Integreeritud taimekaitse - rahvuslikud tegevuskavad Põhja- ja Baltimaades". Integreeritud taimekaitse on keskkonda säästev ja ökoloogiliselt puhast toodangut tagav taimekahjustajate erinevate mehhaaniliste, bioloogiliste ja keemiliste tõrjemeetmete oskuslikult seostatud kasutamine, mis tagab taimekahjustajate leviku piiramise majanduslikult põhjendatud läveni ning vähendab seeläbi keemiliste taimekaitsevahendite kasutamist. Seminaril antakse ülevaade integreeritud taimekaitse kasutamise ja sellealaste teadusuuringute hetkeseisust ja suundumustest USA-s, Euroopa Liidus ning Põhja- ja Baltimaades. Seminari põhiteemad katavad taimekahjustajate tõrje otsuste tegemise lahendusi, taimekaitsevahendite vähendatud normide ning alternatiivsete mittekeemiliste tõrjemeedodite kasutamist ja pestistsiidide kasutamisega seotud riskide mõõtmise ning nende vähendamise temaatikat. Seminari avaettekande teeb ”Integreeritud taimekaitse perspektiiv Eestis" teeb Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna juhata¬ja Martin Minjajev. Seminari peaettekanneteks on: prof Paul C Jepson (Oregoni Ülikool, USA) - Integreeritud taimekaitse teadusuuringud ja rakendused USA-s; Marco Barzman (INRA, Prantsusmaa) - Integreeritud taimekaitse ja pestitsiidide alane poliitika Euroopas: eesmärgid ja nende saavutamine; Poul Henning Petersen (Taani Nõuandekeskus) – Kuidas saavutada integreeritud taimekaitse rakendamine põllumajandustootmises. Taani kogemus; Roel Kruijnea (Alterra, Holland) - Taimekaitsevahenditega seotud riski indikaatorid. HAIR 2010. Seminari täielik programmon saadav: http://www.njf.nu/site/seminarRedirect.asp?p=1004&intSeminarID;=458&strSemInfoType;=pro Seminaril osaleb üle 70 teadlase, nõustaja ja riigiametniku 13 riigist. Täpsem info: Mati Koppel mati.koppel@jpbi.ee; 5073288